Događaj Otvorena vrata – CERV: Projekti za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom

Program „CERV: Projekti za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom“ predstavljen je na otvorenim vratima, održanim u prostorijama EU info pointa Novi Sad. Prezentaciju je vodila Sanja Atanasković Opačić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a centralna tema prezentacije bila je način prijave projekta za sve zainteresovane koji imaju ideju i žele da doprinesu borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, nasilja nad decom i ženama.

Atanasković Opačić je u svom izlaganju detaljno predstavila program CERV (Program „Gradjani, jednakost, prava i vrednosti“) kao program koji se tiče svih nas kao članova društva.

Cilj programa „Gradjani, jednakost, prava i vrednosti“ jeste da zaštiti i promoviše prava i vrednosti utvrđene u EU sporazumima i Povelji o osnovnim pravima. Takođe, program podrazumeva podržavanje organizacija civilnog društva koje su aktivne na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou.

Prezentacija je sadržala informacije o programima koji podržavaju borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom, a koji su deo programa Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sanja Atanasković Opačić je objasnila da program „Gradjani, jednakost, prava i vrednosti“ obuhvata tri programa: „Evropa za građane i građanke“, „Prava, ravnopravnost i građani“ i „Dafne“.

Tokom prezentacije, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa detaljima ove inicijative, kao i sa koracima koje treba preduzeti kako bi prijavili svoje projekte. Ona je istakla važnost aktivnog učešća građana u rešavanju ovih problema i podstakla prisutne da se aktivno uključe u borbu protiv nasilja.

Nakon prezentacije, otvoren je dijalog, tokom kojeg su se razmenjivala iskustva i ideje o mogućim projektima za prevenciju i rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom.