„Svetiljke su odlične. Treba da ih bude više po gradu. Pohvaljujem i održavanje lampi, čim nešto ne radi odmah se interveniše,“ kaže Novosađanka Lidija Bajić šetajući parkom.

Parkovi i stajališta koji su ranije bili u mraku zbog nedostatka tehničkih uslova, sada su osvetljeni i to uz pomoć solarnih panela u sklopu sa modernim svetiljkama montiranim na posebne stubove.

Na 48 novosadskih lokacija noći su sada osvetljene, građani mogu da se šetaju i izvode kućne ljubimce, prolaze bezbednije i prijatnije.

Ostvarena je velika ušteda u potrošnji električne energije uz nultu emisiju ugljen-dioksida (CO2). Pored neposredne koristi za građane, podizanjem svesti o značaju obnovljive energije za zdravlje i životnu sredinu, napravljeni su prvi koraci ka većem broju ekološki i energetski održivih gradskih područja.

Projekat obnovljive – solarne energije “R-SOL-E” koji je finansiran sredstvima EU kroz IPA CBC program prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije, sem postavljanja solarnog osvetljenja uključuje i izradu Akcionog plana za održivu energiju, u cilju smanjenja emisije ugljen-dioksida korišćenjem obnovljivih izvora energije i smanjenjem upotrebe fosilnih goriva.

Novosađanka Milica Karanović zadovoljna je svetiljkama i daje konstruktivan predlog: „Možda nisu baš tako jake kao one što rade na struju, ali svakako tako trošimo mnogo manje energije. Možda bi bilo bolje postavljati ih na sunčanija mesta i da ih ima više. Kej je dobro mesto. Mislim da bismo tu više uštedeli energije, a i tu ima najviše sunca u gradu.“

Osvetljenje je dobilo 24 dečijih igrališta i 24 autobuskih stajališta, uglavnom u rubnim delovima grada i u prigradskim naseljima. Deo sredstava utrošen je na razvoj gradskog katastra javnog osvetljenja – čime je za 32000 stubova javnog osvetljenja (sa oko 34000 svetiljki) formirana precizna elektronska evidencija. Javno je dostupan elektronski uvid u stanje na terenu, čime je postavljena osnova za efikasnije održavanje. Svaka svetiljka poseduje jedinstveni identifikacioni broj. Kada se pojavi problem – pregori lampa, gradske službe mogu biti obaveštene onlajn i brzo reagovati.

“U Novom Sadu je instalirano 100 energetski efikasnih svetiljki u različitim delovima grada, na mestima gde nije postojala mogućnost priključenja na elektro-distributivnu mrežu,” izjavila je Zorica Ninić Stupar, menadžer projekta u Srbiji, za Euronews.

Projekat obnovljive – solarne energije “R-SOL-E” koji je finansiran sredstvima EU kroz IPA CBC program prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije, ima cilj da podstakne razvoj potencijala obnovljive energije uz fokus na podizanje svesti o koristi upotrebe solarne energije i ekoloških načina proizvodnje električne energije. Ukupan budžet projekta je nešto više od milion evra. U Hrvatskoj je izgrađeno 5 solarnih centrala za proizvodnju električne energije snage oko 200 000 W, dok su u Srbiji po ugledu na gradove u Austriji – Gising i Grac, postavljene solarne svetiljke sa senzorima na 100 lokacija. Projekat je realizovan u partnerstvu Grada Belišća kao vodećeg partnera, Grada Novog Sada i Opštine Gorjani.

Jedan od prioriteta u Strategiji održivog razvoja Republike Srbije je energetska efikasnost. Razvoj obnovljivih izvora energije ima vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljen-dioksida (CO2) u atmosferu. Ovo ujedno predstavlja važan deo politike Evropske unije. Povećanje udela obnovljivih izvora energije povećava energetsku održivost sistema jedne zemlje. U isto vreme pomaže u poboljšanju sigurnosti dostave energije i tako smanjuje zavisnost od uvoza energetskih sirovina kao i električne energije.

IPA CBC program Evropske unije podržava prekograničnu saradnju između zemalja kandidata, potencijalnih država kandidata i država članica EU. Fokus aktivnosti je na upravljanju i sprovođenju devet IPA CBC programa prekogranične saradnje između dve zemlje Zapadnog Balkana.