Povodom Evropske nedelje javnog zdravlja, Institut za javno zdravlje Vojvodine, u saradnji sa EU info kutka Novi Sad, organizovao je „onlajn“ okrugli sto „Mentalno zdravlje učenika – Kako zajedno možemo da pomognemo školama?“ za stručne saradnike iz osnovnih i srednjih škola, kao i iz civilnog sektora. Tokom izuzetno posećenog susreta istaknuto je da je u trenucima krize kroz koje ovo društvo prolaziizrazito važno da se stručnjaci i sektori (ustanove i udruženja građana) povežu i deluju udruženo.

Svrha okruglog stola bila je da se sagledaju resursi za unapređenje mentalnog zdravlja učenika i učenica, a koji postoje u zajednici i mogu koristiti školama, te da stručni saradnici iz škola i civilnog sektora razmene resurse i primere dobre prakse. Osnovni zaključak učesnika jeste da je neophodno da predstavljeni primeri dobre prakse postanu deo sistemskog rešenja, a ne izraz entuzijazma pojedinaca.

Učesnici okruglog stola naveli su raznovrsne primere dobre prakse poput dobrog postupanja škole u slučaju nasilja, primene koncepta pozitivnog obrazovanja u školama, važnosti vaspitne uloge škole, humanističke sekcije u osnovnoj školi koja podstiče volontarizam i radi na međusobnoj podršci učenika. Kao značajan način komunikacije sa učenicima prepoznata je i vršnjačka edukacija u oblasti mentalnog zdravlja, te su se sagovornici podsetili i nekadašnjih primera foruma za zdravlje za roditelje i učenike.

Takođe, razmenjene su informacije o postojećim resursima koji postoje za rad sa učenicima na temu mentalnog zdravlja, kao i izvori dodatne podrške mentalnom zdravlju učenika, a na koje i ovde podsećamo javnost:

Mreža “Sazvežđe podrške” koja okuplja udruženja iz Novog Sada aktivna u pružanju podrške mladima koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja. https://opens.rs/sazvezdje-podrske/
Edukativna sredstva Instituta za javno zdravlje Vojvodine:
Festival mentalnog zdravlja FB i IG; (https://www.facebook.com/festivalmentalnogzdravlja/
Publikacije Centra za proizvodnju znanja i veština: