Tribinu „Priča o Evropi”, održanu u sklopu međunarodnog Filmskog festivala na temu invalidnosti „Uhvati film“, svi prisutni pamtiće po neverovatnoj interakciji između govornika i publike i emociji koju su filmovi, prikazani pre same tribine, izazvali kod gledalaca.

Iako smo razgovarali o evropskoj praksi u sferi pristupačnosti za osobe sa invliditetom, ovo je suštinski bila priča o solidarnosti. Upravo zahvaljujući solidarnosti i požrtvovanosti ljudi, koji od 2003. godine organizuju ovaj festival, svake godine imamo jedan prostor u kom gledamo filmove koji se bave temom invalidnosti, o toj temi slobodno razgovaramo, pratimo filmske radionice, izložbe, performanse u kojima učestvuju i osobe sa invaliditetom.

Na ovoj tribini govorili su – menadžerka programa za ljudska prava, socijalnu inkluziju i rodnu ravnopravnost u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, Ana Milenić, savetnica za pitanja pristupačnosti, Marija Vrebalov i koordinator Info centra za osobe sa invaliditetom, Čedomir Cicalović.

Photo by MTomic

Svi oni slažu se u jednom – Srbija je u kontekstu pristupačnosti, dostupnosti kulture i umetnosti osobama sa invaliditetom kao potrošačima i stvaraocima umetnosti u velikom zaostatku za Evropom.

Ipak, mi imamo osnove na kojima možemo da gradimo bolji život za ovu populaciju, a samim tim i za čitavo društvo.

“Naši zakoni su dobri, manje-više su u skaldu su sa evropskim. Ono što nama nedostaje u ovoj sferi, kao i u mnogim drugim sferama, jeste implementacija tih zakona. Na papiru je uvek sve sjajno, ali nam fali prakse. S druge strane, strašno je važno da o ovoj temi razgovaramo i da podstičemo na solidarnost i međusobno razumevanje, jer toga fali ne samo kod nas u Srbiji, već je to globalni nedostatak”, rekla je Ana Milenić iz Delegacije EU.

Celokupan program festivala “Uhvati film” svake godine održava se u Kulturnom centru Novog Sada, krajem septembra. Njegov bitan segment je podrška filmskim rediteljima, scenaristima i glumcima koji su osobe sa invaliditetom da promovišu svoje radove i dostignuća, te da prepoznaju sopstvene potencijale, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

Photo by MTomic

Takva vrsta inkluzije je ključna za zdrav i bogat socijalni život i o njoj se malo govori. Društvo ne prepoznaje činjenicu da osoba sa određenim invaliditetom ima iste potrebe kao i osoba bez invaliditeta, samo joj je za to potrebna sistemska podrška.

“Ja se već 20 godina borim za ove stvari. To je dinamički proces. Mi u toj sferi stalno moramo da napredujemo. Jer ako u Izveštaju Evropske komisije piše da smo u 2019. godini stagnirali, to zapravo znači da idemo korak u nazad – da smo još uvek u 2018. To ne smemo da dozvolimo”, objašnjava Čedomir Cicalović.

Festival “ Uhvati film”je međunarodnog karaktera i realizuje se od 2003. godine sa ciljem informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Photo by MTomic