Povodom Međunarodnog dana Roma koji obeležavamo 8. aprila, u prostorijama Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu (ERIAC) održan je brifing o uključivanju romske istorije i kulture u školski program i nastavni materijal u Srbiji. Događaj su zajedno organizovali Tim za Rome i Putnike i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, u saradnji sa Fondacijom za obrazovanje Roma (REF) i ERIAC-om. Razgovoraliu su ministar prosvete, Branko Ružić i pripadnici diplomatske zajednice u Srbiji.

Savet Evrope se tokom 2022. godine pridružio naporima ERIAC-a i REF-a u pokretanju procesa uključivanja romske istorije i kulture u školski program u Srbiji, u bliskoj saradnji sa radnom grupom istaknutih romskih stručnjaka i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Dalji koraci u ovom procesu biće sprovedeni u narednim mesecima.

Prisustvo Roma i Putnika u Evropi i njihov doprinos evropskom kulturnom nasleđu i istoriji i dalje su nedovoljno zastupljeni u formalnom i neformalnom obrazovanju i široj javnosti su poznati samo u ograničenoj meri. U tom smislu, Komitet ministara usvojio je 1. jula 2020. godine preporuku CM/Rec(2020)2 o uključivanju istorije Roma i/ili Putnika u školske programe i nastavne materijale na nacionalnom nivou. Kao efikasno sredstvo za borbu protiv mržnje, diskriminacije i predrasuda, radikalizacije, revizionizma i poricanja Holokausta, ova Preporuka da se istorija Roma i/ili Putnika uključi u školski program ima za cilj poboljšanje razumevanja da su Romi i/ili Putnici sastavni deo i nacionalnih i evropskih društava. Preporuka poziva na suprotstavljanje upornom anticiganizmu nudeći uravnoteženo i kontekstualizovano učenje istorije Roma i/ili Putnika, što odražava i njihovo nacionalno prisustvo i istorijski kontekst i njihovu zajedničku istoriju kao naroda koji je vekovima prisutan u Evropi. Više resursa o romskoj istoriji je takođe dostupno u romskoj istoriji Saveta Evrope.

Tim za Rome i Putnike Saveta Evrope takođe je 2019. godine sproveo studiju sa Institutom Georg Ekert i Fondacijom za obrazovanje Roma o predstavljanju Roma u evropskim nastavnim programima i udžbenicima. To istraživanje je otkrilo da je kod 21 zemlje i Kosova* obuhvaćenih analizom, postojala ograničena zastupljenost u pogledu opsega tema, kao i da su Romi često pogrešno predstavljeni u udžbenicima, prikazani samo kao žrtve ili na stereotipni način.

Promocija nastave istorije Roma i Putnika i Holokausta Roma i uključivanje u školske programe i udžbenike, takođe kroz obuku trenera i nastavnika, jedan je od očekivanih rezultata Strateškog akcionog plana Saveta Evrope za uključivanje Roma i putnika (2020-2025).