Nema više papira i nepotrebne birokratije. Sve se rešava na jednostavan i brz način preko novog portala Javne nabavke. Srbija je dobila moderan sistem za upravljanje javnim nabavkama koji je transparentan, lako dostupan i potpuno usklađen sa EU regulativom.

To je zajedničko mišljenje učesnika danas održane završne konferencija projekta „Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji“ koji je EU finansirala sa 3,2 miliona evra, a sproveden je u saradnji sa Kancelarijom za javne nabavke.

Martin Klauke, šef II sektora operacija Delegacije EU u Srbiji istakao je značaj javnih nabavki u širem kontekstu sistema upravljanja državnim javnim finansijama. „Efikasnost javnih nabavki direktno utiče na kvalitet usluga koje država pruža građanima i privredi. Novi Portal javnih nabavki kao alat za elektronske nabavke može značajno uticati na efikasnost javnih nabavki kao i na njihovu transparentnost, što direktno utiče na smanjenje potencijalne korupcije. Projekat je uspešno završen nakon usvajanja neophodne zakonske regulative, a napredak je neophodan i u drugim oblastima javnih nabavki. Mi već sutra imamo naredne aktivnosti na kojima nastavljamo rad na daljoj podršci naporima Srbije u sektoru“.

Marko Jovanović, pomoćnik ministra finansija i šef Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije kazao je: „Ovakva vrsta projekta krucijalna je iz aspekta  transparentnosti i konkurentnosti, sa projektima poput ovih olakšava se privrednim subjektima da konkurišu za ugovore, čime dolazimo do zdrave konkurencije a to vodi ka smanjenju cena i troškova, boljem kvalitetu robe, usluga i radova i tako dalje. Ponosan sam što smo kroz ovaj projekat otišli korak dalje i modernizovali nekada kompleksan birokratski posao, i time ga olakšali kako ponuđačima tako i zaposlenima u Kancelariji za javne nabavke“.

Ivana Đenić, zamenica direktorke Kancelarije za javne izrazila je izuzetno zadovoljstvo ostvarenim rezultatima projekta. Napomenula je da je Projekat pružio stručnu i tehničku pomoć Kancelariji za javne nabavke u kreiranju novog pravnog okvira za javne nabavke usklađenog sa paketom novih EU Direktiva iz oblasti javnih nabavki iz 2014. godine.

„Rezultat se ogleda u donošenju novog Zakona o javnim nabavkama čija primena je počela od 1. jula 2020. i niza podzakonskih akata potrebnih za njegovu primenu. Razvoj novog Portala javnih nabavki je jedan od najbitnijih rezultata projekta i veoma značajan korak napred u digitalizaciji javnih nabavki u Republici Srbiji. Pokazatelj uspešnosti novog Portala jeste i ocena više od 80 % korisnika Portala koji su rekli da je novi Portal olakšao primenu novog Zakona o javnim nabavkama i učešće u postupcima, a više od 77 % njih ocenilo je da je mogućnost greške u postupcima javnih nabavki sa primenom novog Portala svedena na minimum“.

Vođa projektnog tima Teja Kolar istakla je njegove najvažnije rezultate, od podrške izradi novom pravnom okviru u oblasti javnih nabavki, novog Portala javnih nabavki koji koristi više od 25 000 korisnika, do niza sprovedenih obuka i izrade velikog broja praktičnih alata za primenu novog Zakona. „Tim eksperata Projekta je zajedno sa Kancelarijom za javne nabavke organizovao i održao više od 50 radionica, seminara, vebinara, konferencija i okruglih stolova na kojima je učestvovalo više od 3000 ljudi. Projekat je izradio više od 140 smernica, uputstava, analiza, modela, izveštaja i video tutorijala o raznim aspektima javnih nabavki sa naglaskom na praktičnu primenu Zakona i Portala. Video tutorijali i ostali onlajn dostupni sadržaji do sada su pregledani više od 85 000 puta. Više od 76% korisnika Portala ocenilo korisničku podršku Kancelarije za javne nabavke adekvatnom i čestitala Kancelariji na iznimno dobro urađenom poslu“.

Od velikog značaja je obezbeđena održivost uspostavljenog sistema i mogućnost dugoročnog korišćenja od strane veoma velikog broja korisnika, kako naručilaca i ponuđača, tako i celokupne zainteresovane javnosti. Novi sistem će doprineti ostvarenju najbolje vrednosti novca poreskih obveznika, ali i smanjenju rizika od nepravilnosti u javnim nabavkama. Srbija je dobila alat za dalju borbu protiv korupcije i neregularnosti u javnim nabavkama.