U posvećenosti unapređenju regionalne saradnje, dobrosusedskih odnosa i pomirenja, Europska unija je pokrenula Poziv za Predloge projekata u okviru Programa za civilno društvo i medije EU-a za Zapadni Balkan i Tursku (CSF) za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Glavni cilj CSF-a je jačanje participativne demokratije kako bi se proces integracija i približavanja EU-u olakšao, s posebnim naglaskom na ključnu ulogu civilnog društva i medija. U skladu sa Smernicama DG NEAR za podršku EU-a civilnom društvu u regionu proširenja 2021-2027, Poziv za Predloge projekata strukturiran je oko tri glavna prioriteta:

 1. Podsticajno okruženje za civilno društvo: Stvaranje okruženja koje omogućava organizacijama civilnog društva da učinkovito obavljaju svoje aktivnosti.
 2. Saradnja i partnerstvo: Jačanje saradnje između OCD-a i javnih institucija radi promovisanja koherentnijeg društva.
 3. Izgradnja kapaciteta OCD-a: Jačanje kapaciteta i otpornosti OCD-a za efektivno obavljanje aktivnosti.

Uzimajući u obzir Plan EU-a za rodnu ravnopravnost (GAP III) i Plan za mlade (YAP) u međunarodnim aktivnostima EU-a, Poziv je strateški usmeren na rodnu ravnopravnost i pitanja mladih u različitim tematskim područjima. Opšti cilj Poziva je unaprediti regionalnu saradnju, dobresusedske odnose i pomirenje, jačajući time participativnu demokratiju i proces približavanja EU-u Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Specifični ciljevi uključuju:

 1. Jačanje kapaciteta OCD-a: Pružanje civilnom društvu više prilika za učestvovanje u kreiranju politika i donošenju odluka u različitim tematskim područjima, uključujući ona obuhvaćena Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan.
 2. Profesionalizaciju medija: Razvoj profesionalnih kapaciteta novinara, medijskih kuća i institucija radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja, pristup informacijama te podsticanje medijskog pluralizma.
 3. Društvenu inkluzija: Promocija povećane ravnopravnosti, inkluzije i aktivnog učestvovanja Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.

Poziv obuhvata 12 specifičnih oblasti:

 1. Dobra uprava i ekonomski razvoj
 2. Pomirenje
 3. Rodna ravnopravnost
 4. Ravnopravnost LGBTIQ osoba
 5. Inkluzija Roma
 6. Inkluzija osoba s invaliditetom
 7. Regionalno učešće i doprinos OCD-a u realizaciji Zelene agende za Zapadni Balkan
 8. Digitalna tranzicija
 9. Podsticajno okruženja za OCD i građansko učestvovanje
 10. Negovanje kulturne baštine jevrejske zajednice
 11. Sloboda medija i izražavanja
 12. Nagrada EU-a za integraciju Roma

Ukupan indikativni iznos dostupan ovim Pozivom za predloge projekata iznosi 14.400.000 evra, predstavljajući značajno ulaganje u inicijative civilnog društva i medija u regionu. Poziv je otvoren do 29. decembra 2023. godine, a za više detalja zainteresovani mogu posetiti ovu stranicu.

Kako bi se potencijalni aplikanti upoznali sa Pozivom EU TACSO 3 će u četvrtak 23. novembra organizovati:

 • Onlajn info sesiju o Pozivu za podnošenje predloga projekata od 10.00 do 12.00 – link za registraciju je ovde;
 • Kao i vebinar za podršku podnošenju predloga projekata o rodnoj ravnopravnosti i integraciji mladih od 14.00 do 16.00h – link za registraciju je ovde.

Podrška EU-a civilnom društvu i medijima ima za cilj izgradnju jačih demokratija, poboljšanje vladavine prava, odgovornosti i postizanje inkluzivnih i održivih ekonomskih i društvenih zajednica.