Pružanje pravne pomoći najugroženijoj populaciji, kao i zaštita i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, sa akcentom na imovinska prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika prema Sporazumu o readmisiji, neki su od prioriteta Evropske unije. Zato je EU uložila 4,9 miliona evra u projekat Besplatne pravne pomoći koji je sprovela Kancelarija za Kosovo i Metohiju pri Vladi Srbije.

Tokom trajanja programa, više od 5.000 slučajeva je rešeno, a više od 6.000 korisnika je bilo u mogućnosti da ostvari pravo i uživa svoja osnovna ljudska prava.

Ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre je na završnoj konferenciji u Beogradu podsetio da Evropska unija u ovakve projekte ulaže novac poslednjih 15 godina.

„Ovaj projekat je osmišljen sa dodatnom vrednošću jer je služio i za obuku tima mladih advokata i njihovo osposobljavanje u zastupanju interno raseljenih lica i lica sa readmisije, pod nadzorom iskusnih kolegaa. Ovakvo ulaganje u mlade i ambiciozne ljude donosi dvostruku korist – kako za mlade pravne stručnjake, tako i za druge korisnike sa sličnim pravnim pitanjima“, istakao je Žiofre.

Iako se kroz ovaj projekat nije pomoglo svim onima koji žele da ostvare prava kao interno raseljena lica, ambasador EU u Srbiji najavio je da već od 1. januara kreće sledeća faza ovog projekta.

„Pravna podrška nije jedina podrška koja je ovim ljudima potrebna. Ima još mnogo toga da se uradi kako bi se postigao zadovoljavajući nivo njihove integracije i životnog standarda, posebno na lokalnom nivou. EU je tu da pomogne Vladi Srbije u važnom procesu poboljšanja položaja sve ugrožene populacije u Srbiji“, dodao je Žiofre.

EU je čvrsto posvećena Dijalogu Beograda i Prištine jer je to jedini put za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, istakao je Žiofre.

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je pitanje imovine neprikosnoveno ljudsko pravo.

„Kada je reč o Projektu besplatne pravne pomoći, moram da kažem da je to jedan od retkih projekata koji pokazuje svoje humanosti i s tim u vezi želeo bih da zahvalim Delegaciji EU u Srbiji i gospodinu Žiofreu koji dobro razume potrebu jednog ovakvog projekta“, rekao je Petković.

Direktor Vladine Kancelarije za KiM je dodao da projekat daje nadu Srbima na Kosovu da su njihova prava i život pored svih problema i izazova ipak mogući.

Na Konferenciji projekta „Pružanje pravne pomoći i informacija neophodnih za zaštitu i ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika“ predstavljeni su rezultati petogodišnjeg projekta koji je realizovan uz podršku Evropske unije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

* Ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244/1999, kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti