„Jačanjem kapaciteta Ministarstva pravde pomažemo Srbiji da postigne potreban napredak u oblasti vladavine zakona“, kaže ambasador Evropske unije, Sem Fabrici, koji je danas sa ministarkom pravde Majom Popović potpisao 2. fazu projekta „EU za pravdu – podrška poglavlju 23“ na onlajn ceremoniji. „Udruživanjem snaga sa EU, Srbija napreduje na putu pristupanja i sprovodi reforme u interesu građana Srbije“, zaključio je Fabrici.

Ambasador Fabrici je naglasio važnost da sve javne funkcije rade u okvirima zakona i uz nezavisnosti sudstva, a to su principi zakonitosti, transparentnosti, pluralizma i odgovornosti. “Vladavina prava se pretače na čitav niz pravnih reformi. Srbija je na tome počela da radi od početka otvaranje pregovora o pristupanju. Naš nedavni izveštaj o napretku Srbije je posebno naglasio poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost). Njegova glavna poruka jeste da je potrebno još dosta toga da u uradi u oblastima reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i slobode medija i izražavanja. Posebno je važna uloga Ministarstva pravde. I zato ovim projektom želimo dodatno da osnažimo ministarstvo kroz ti glavne komponente: jačanju normativne aktivnosti Ministarstva pravde i usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u brojnim ključnim zakonima; jačanju kapaciteta Ministarstva pravde u oblasti e-pravosuđa obezbeđivanjem potrebne stručnosti za nova tehnološka rešenja, kao i pružanju podrške telima odgovornim za sprovođenje Akcionog plana 23”, naglasio je Fabrici.

Ministarka Popović je izjavila da je ovo još jedan od projekata na koji EU pruža podršku jačanju vladavine prava u Srbiji i da predstavlja odličan primer saradnje izgrađene na principu partnerski odnosa.

“Konstantni dijalog sa stručnom javnošću, a i građanima, organizacijama civilnog društva i medijima, pratiće sve najvažnije korake na ovom veoma važnom putu. Između ostalog, ovaj projekat će podržati i donošenje novog Zakona o sudskim veštacima, prevodiocima i tumačima, kao i novelaciju Zakona o parničnom postupku i Zakona o javnom beležništvu. Takođe, omogućiće i formiranje Registra punomoćnika, Registra testamenata, kao automatizaciju sudskog nadzora. Sve ovo bi u značajno meri trebalo da doprineće olakšanju života i svakodnevnih potreba građana Srbije”, istakla je ministarka Popović.

“Pozvao bih Vladu Srbije da se fokusira na reformu vladavine prava, reformu pravosuđa, sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23, realizaciju Medijske strategije, međustranački dijalog i tako dalje. Srbija sprovodi ove reforme ne samo da bi bila bliža Evropskoj uniji, već da bi i sami građani osetili korist od ovih reformi. U takvoj postavci, su svi na dobitku – i država i građani”, naglasio je Fabrici.

Ministarka Popović je ponovila da članstvo u Evropskoj uniji predstavlja apsolutni spoljnopolitički prioritet Republike Srbije. “Naš cilj nije samo puko članstvo i ispunjavanje tehničkih kriterijuma u okviru pregovaračkog poglavlja, već jačanje savremene države utemeljene na vladavini prava, odnosno stvaranje buduće, kredibilne članice Evropske unije” istakla je Popović. 

Ovaj projekat je druga faza podrške Evropske unije Ministarstvu pravde za jačanje kapaciteta za postizanje njegovih strateških ciljeva i institucionalnih kapaciteta, ali i svakodnevne poslove. Ukupna kombinovana vrednost projekta je 3,98 miliona evra bespovratnih sredstava, od čega je druga faza vredna 2 miliona evra. Fazom 2 ovaj projekat se produžava do oktobra 2022.

Pogledajte još:

Saopštenje za medije