U poslednjih nekoliko meseci, kroz program „Veštine bez granica“ pokrenuta je misija obrazovanja i angažovanja zajednica širom Srbije. U aprilu, ova inicijativa je ponudila znanje i kreativnost u tri grada – u Radičeviću, Zrenjaninu i Kikindi. Kroz raznovrsne radionice,  građani i građanke imali su priliku da istraže različite aspekte sveta oko sebe, od muzičkih igara za najmlađe do hitne medicinske pomoći.

U mestu Radičević uz saradnju sa partnerima Bečejskim udruženjem mladih održane su radionice medijske pismenosti za đake završnih razreda Osnovne škole „Zdravko Gložanski“.

Za predškolsku decu održana je radionica Muzičke mozgalica na kojoj su deca razvijala osećaj za ritam, ali i pamećnje, opažanje i povezivanje informacija. Muzička pedagoškinja Gabriela Benak zajedno sa decom igrala je nekoliko edukativnih igrica koje kombinuju učenje o muzici – ritmu i melodiji, ali i posmatranje i logično zaključivanje.

Meštani Radičevića imali su priliku i da nauče  važne veštine u situacijama hitnih slučajeva, na “Tinu-ninu” radionici. Ovu radionicu održala je medicinska sestra u Hitnoj pomoći i objasnila je polaznicima šta raditi ukoliko naiđu na situaciju koja zahteva brzo reagovanje: kako pružiti prvu pomoć ukoliko neko u njihovom okruženju izgubi svest. Naučili su i vežbali kako da ispravno reaguju u slučaju nezgode kako bi nekoga zbrinuli i/ili spasli nečiji život.

U Kikindi su održane radionice za tri srednje škole o mentalnom zdravlju “Aspekti identiteta i mentalno zdravlje”. Radionice su realizovane na inicijativu Kulturnog centra Kikinda, i u saradnji sa Psihološkim centrom za mentalno zdravlje u zajednici “MentalHub”. Učestvovali su đaci Srednje stručne škole „Miloš Crnjanski“,  Tehničke škola Kikinda i Gimnazije „Dušan Vasiljev“ Kikinda.

Mentalno zdravlje mladih je u značajnoj meri povezano sa stepenom u kojem su zadovoljene, odnosno, frustrirane njihove bazične psihološke potrebe – za autonomijom, povezanošću i kompetentnošću. Na radionici su razgovorali  o psihološkim potrebama, kao i o izazovima koji mogu da ometaju proces njihovog ispunjenja, te da dovedu do problema u domenu mentalnog zdravlja (npr. problema u oblasti ličnog identiteta, depresivnosti, anksioznosti, snižene motivacije).

U Zrenjaninu su održane dve dramske radionice “Mišolovka” u saradnji sa Zrenjaninskom gimnazijom i Pozorištem mladih „Mišolovka” iz Novog Sada. Dramski pedagog Ibro Sakić održao je inspirativne dramske radionice pod nazivom “Empatija” sa učenicima četvrtog razreda Zrenjaninske gimnazije.

Uz podršku profesora filozofije Edija Darušija, koji je naglasio da su ovakvi vidovi neformalnog obrazovanja ključni u razvoju ličnosti srednjoškolaca, učesnici su imali priliku da kroz umetnost izražavanja uče o važnosti empatije, razumevanja i saosećanja prema drugima. Profesor Daruši je istakao da kroz ovaj pristup mladi još više mogu da nauče i rade na svojim talentima, koji možda ne dolaze do izražaja u formalnom obrazovanju.

Program „Veštine bez granica“ je do sada je održan u Bačkom Gradištu i Pančevu, Temerinu i Bačkom Petrovom Selu, Radičevići, Zrenjaninu, i Kikindi.

EU info Point Novi Sad realizuje program „Veštine bez granica“ koji se sprovodi u mestima širom Vojvodine. U pitanju je set radionica iz oblasti obrazovanja, umetnosti i zdravlja, odnosno veštine koje građani mogu da nauče i koriste u svakodnevnom životu. Oslanjajući se na godišnju temu Evropske komisije za 2024. godinu koja je posvećena profesionalnim veštinama, ovaj program širi veštine, podstiče učenje i usavršavanje bez obzira na životnu dob ili profesiju.