„Lepo se osećam što sam ovde i ponosan sam što sam Rom“, rekao je na obeležavanju Međunarodnog dana Roma u Kulturnom centru u Novom Sadu, Dejan Dimitrov, prvi romski student medicine na Novosadskom univerzitetu.

Danas na istom ovom univerzitetu ima oko 40 romskih studenata, a u celoj Srbiji više od 100. Međunarodni dan Roma obeležava se svuda u svetu 8. aprila kako bi se podigla svest o problemima s kojima se Romi suočavaju, ali takođe i slavi romsku kulturu i podseća koliko je obrazovanje važno.  Ovaj dan organizovao je EU info point u saradnji sa Udruženjem romskih studenata, a svi posetioci mogli su  da nauče važne aspekte koje čine romsku kulturu.

„Voleo bih da ovo bude redovna praksa, jer je jedna energetska bomba za nas, dobro se osećamo, znamo ko smo i gde smo sada i kuda želimo da idemo“, rekao je Dimitrov.

Održano je tri radionice – “Romskom plesu i igri” uz predavanje Aleksandre Aleksandrović, muzikološkinje i doktorantkinje Akademije umetnosti u Novom Sadu, “Jezik i književnosti Roma/kinja” uz čitanje poezije sa muzičkom pratnjom na klaviru, koju je vodila prof. dr Marija Aleksandrović i javni čas “Evropska istorija Romske kulture” koji održao dr Zoran Tairović, akademski slikar i reditelj.

„Ono što je važno jeste da mi, kao pripadnici romske nacionalne manjine, imamo i jezik i umetnost i kulturu i drago mi je što šira publika može nešto više da čuje o tome. Ono što je nama važno jeste da se bolje upoznamo, da razbijamo predrasude koje su vezane za romsku nacionalnu manjinu, a samim tim da stvaramo i tolerantnije društvo bez diskriminacije“, rekla je Ljiljana Mihajlović, direktorka Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine.

Na samu istoriju romskog naroda i na sam 8. april, podsetio je i Nenad Vladisavljev , predsednik Udruženja romskih studenata.

„Ovo je dan kada se grupa viđenijih Roma, te 1971. godine u Londonu, okupila i tada ustanovila romsku nacionalnu zastavu sa crvenim kotačem, kao i himnu Đelem, đelem. Važno je da se o Romima govori svaki dan, ovo je samo jedan povod, ali trudimo se da o temama romske nacionalne manjine govorimo češće“, rekao je Vladisavljev.

Prema anketi Evropske agencije za osnovna prava iz 2022, mnogi Romi i dalje ne mogu da ostvare osnovna prava u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene nege i stanovanja. U Saopštenju Komisije od 9. januara 2023, u kome se revidiraju nacionalni strateški okviri u zemljama Evropske unije i Zapadnog Balkana, ističe se potreba za većom posvećenošću na nivou EU i nacionalnom nivou.

U okviru programa Građani, jednakost, prava i vrednosti za 2023, Evropska komisija je na raspolaganje stavila 20 miliona evra za projekte posvećene borbi protiv svih oblika diskriminacije. Cilj poziva za dostavljanje predloga projekata za unapređenje jednakosti i borbu protiv rasizma, ksenofobije i diskriminacije jeste podrška sprečavanju i borbi protiv netolerancije, rasizma, ksenofobije i diskriminacije, naročito na temelju rase ili etničke pripadnosti, religijskih ubeđenja, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, uključujući one oblike koji se manifestuju kao anticiganizam.