Šta je cilj regionalnog ekonomskog područja?

Cilj regionalnog ekonomskog područja Zapadnog Balkana je razvoj prostora na kom će se roba, usluge, investicije i kvalifikovana radna snaga kretati nesmetano. Stvaranjem regionalnog ekonomskog područja će potencijalni investitori dobiti pristup većem tržištu od skoro 20 miliona potrošača, dok će prilike za stvaranje lanaca vrednosti širom zemalja Zapadnog Balkana povećati ekonomsku privlačnost regiona uz iskorišćavanje mogućnosti koje nude trgovinski odnosi regiona sa EU.

Koji je stav Evropske komisije po pitanju regionalnog ekonomskog područja Zapadnog Balkana? Da li se ono uspostavlja na predlog Komisije?

Evropska komisija reaguje na poziv samog regiona za produbljivanje saradnje radi povećanja rasta i otvaranja većeg broja radnih mesta.

Komisija godinama unazad predlaže razvoj ‘povezivanja’ saobraćajnih i energetskih sistema, kao vodeće politike za promociju regionalne saradnje i davanja podrške ekonomskom rastu na Zapadnom Balkanu. Komisija shodno tome u potpunosti podržava ambiciju svojih zapadnobalkanskih partnera za produbljivanje regionalne ekonomske integracije i zainteresovana je da im pruži političku, tehničku i finansijsku podršku. No, zemlje u regionu će morati same da preduzmu neophodne korake kako bi ubrzale regionalnu ekonomsku integraciju.

Da li je regionalno ekonomsko područje alternativa članstvu u EU i da li će zameniti proces proširenja?

Ne, ono nije alternativa evropskim integracijama.

Naprotiv, progresivno produbljivanje ekonomske integracije u regionu bi trebalo da se zasniva na pravilima i načelima EU. Takav pristup garantuje integraciju na nivou regiona, ali i integraciju regiona u EU. U tom smislu će ova inicijativa označiti važnu prekretnicu u pripremama za pristupanje EU.

Kako će ovaj proces izgledati u praksi?

Ova ideja će biti realizovana na temelju višegodišnjeg akcionog plana, koji će lideri Zapadnog Balkana podržati na samitu u Trstu 12. jula 2017. Akcioni plan se sastoji iz četiri dimenzije: trgovina, investicije, mobilnost i digitalno tržište.

Kada je u pitanju trgovina, sve strane se slažu da će uložiti napore u uspešno sprovođenje dodatnih protokola u okviru sporazuma CEFTA koji se tiču olakšanja trgovine, da će brzo zaključiti usvajanje Dodatnog protokola o trgovini uslugama, te da će bez odlaganja započeti sa njegovom primenom (konkretno kada su u pitanju ključne usluge poput finansija, osiguranja i saobraćaja), kao i da će započeti pregovore o novom protokolu za rešavanje sporova. Ovo uključuje i odredbe o e-trgovini i spoljnim carinskim tarifama.

Kada su u pitanju investicije, sve strane se slažu da će uspostaviti regionalni investicioni plan, koji će obuhvatati razmenu informacija i najboljih praksi u pogledu investicionih politika i utvrđivanje politika koje se mogu usaglasiti. Strane se takođe slažu da podsticati razvoj privatnog sektora kako bi maksimalno iskoristile prednosti regionalnog ekonomskog područja u korist lokalnih zajednica.

Po pitanju mobilnosti, strane se slažu da će otkloniti prepreke za mobilnost kvalifikovanih radnika kroz međusobno priznavanje sporazuma o profesionalnim kvalifikacijama i otklanjanje prepreka mobilnosti studenata, istraživača i nastavnog osoblja u visokom obrazovanju.

Digitalna dimenzija pokriva roming i širenje širokopojasnog pristupa, sajber bezbednost i zaštitu podataka te će biti usmerena na rešavanje potreba u pogledu digitalnih veština širom regiona.

Koji je vremenski okvir?

To zavisi od ambicija regiona! Vremenski okvir za uspostavljanje regionalnog ekonomskog područja ne treba da odredi EU već same zemlje u regionu. Evropska komisija će ih u tom procesu podržati.

Koje su prednosti regionalnog ekonomskog podruja za Zapadni Balkan i EU?

Zahvaljujući većoj ekonomskoj integraciji, region će postati atraktivniji i konkurentniji. Uključivanje u regionalno ekonomsko područje šalje snažnu poruku o Zapadnom Balkanu kao tržištu sa oko 20 miliona potrošača i ogromnim neiskorišćenim potencijalom. Regionalno ekonomsko područje će privući više stranih direktnih investicija što će dovesti do ekonomskog rasta i otvaranja radnih mesta. Takvo područje će otvoriti nove prilike za preduzeća iz EU i Zapadnog Balkana razvojem lanaca vrednosti širom regiona. Osim toga, takvo područje bi osiguralo integraciju na nivou regiona i njegovu integraciju u EU dok bi istovremeno podstaklo približavanje regiona Evropskoj uniji.