Samo od 15. marta do 31. maja ove godine, oko 14.000 turista posetilo je Golubačku tvrđavu, a od toga su trećinu činili stranci, pokazuju podaci preduzeća Tvrđava Golubački grad.

“Dragulj Dunava”, Golubačka tvrđava je nakon obnove sve češća turistička destinacija, što doprinosi i lokalnoj trgovini i ugostiteljstvu. Svemu tome doprinela je Evropska unija, koja je podržala obnovu tog spomenika kulture iz 14. veka.

EU je sa 6,5 miliona evra finansirala rekonstrukciju, kao i izmeštanje saobraćaja i izgradnju obilaznice i centra za posetioce. Obnova je trajala od septembra 2014. do maja 2016. godine, i sprovedena  je u okviru šireg projekta “Socijalno-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji” vrednog 19,5 miliona evra, koji je  takođe finansirala  EU, a sprovodila i kofinansirala Austrijska razvojna agencija.

Osim obnove Golubačke tvrđave, tim sredstvima je izgrađen novi sistem vodosnabdevanja u Velikom Gradištu, finansirano je 17 manjih projekata kojim je značajno unapređena turistička ponuda na Dunavu i otvoreno je više od 2.000 novih radnih mesta u opštinama dunavskog regiona. Za taj prostor, na kome živi 1,6 miliona ljudi, sve su to bile nove prilike za napredak i bolji život.

Promocija obnove Golubačke tvrđave prva je uspešna priča koju Delegacija EU i EU info centar predstavljaju u okviru kampanje “EU za Srbiju” (EU ♥ za Srbiju) čija je ideja da građani Srbije saznaju više o saradnji sa EU i njenim rezultatima, i vide slike iz života koji se, u svim oblastima, menja nabolje zahvaljujući, između ostalog, i velikoj pomoći EU.

Više informacija o projektu obnove Golubačke tvrđave: https://europa.rs/obnova-tvrdave-golubac-i-novi-sistem-vodosnabdevanja-u-velikom-gradistu-uz-pomoc-eu/

EU ulaže i u zaštitu i obnovu drugih spomenika kuture u Srbiji, jer #Srbija i #EU dele zajedničke vrednosti, među kojima važno mesto ima kulturna baština.