Članovi organizacije ASTRA i nekoliko sličnih koje se bave pružanjem pomoći žrtvama trgovine ljudima obučavani su u okviru projekta Evropske unije o praksama EU i standardima u radu sa traumatizovanom i seksualno zlostavljanom decom žrtvama trgovine ljudima. ASTRA je sprovela i medijsku kampanju za podizanje svesti šire javnosti o ozbiljnosti problema trgovine decom i mogućnosti pozivanja ASTRA SOS vruće linije.

Pozicija Srbije na Balkanu, raskršću trgovačkih puteva Evrope i Azije, donosi joj mnoge društvene i ekonomske koristi. Ova pozicija, međutim, nosi sa sobom i mnoge probleme od kojih većina proizlazi iz ratova u Jugoslaviji iz 90-ih godina prošlog veka. Krah vladavine prava, politička nestabilnost, visoka nezaposlenost, korupcija i nedefinisane granice su tokom ovih teških godina stvorile idealnu klimu za rad kriminalnih grupa.

Jedna od kriminalnih aktivnosti koje su procvetale tokom ovog perioda jeste trgovina ljudima. Prema izveštaju Kancelarije UN-a za drogu i kriminal iz juna 2010, trgovinom ljudima se u Evropi ostvaruje profit od 2,5 milijarde evra godišnje. O ljudskoj patnji i nesreći koje dolaze kao rezultat trgovine ljudima, međutim, nemoguće je napraviti račun. No, pojavljuju se nevladine organizacije na lokalnom nivou koje su spremne da na sebe preuzmu značajnu ulogu pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima sa ciljem oporavka od trauma i ponovne integracije u društvo.

Organizacija koja je posebno aktivna na ovom planu je beogradska organizacija ASTRA (Akcija protiv trgovine ljudima). Organizacija je nedavno učestvovala u jednogodišnjem programu koji je finansirala Evropska unija kako bi u ovoj i drugim sličnim organizacijama podigla kapacitete rada sa traumatizovanom i seksualno zlostavljanom decom žrtvama trgovine ljudima.

Težak položaj dece žrtava

Iako je najveća pažnja borbe protiv trgovine ljudima usmerena na žene, procenjuje se da su deca činila oko 37 procenata ukupnog broja žrtava trgovine ljudima između marta 2002. i oktobra 2011, a to je ujedno i stopa koja ne prestaje da raste.

U okviru projekta su u junu 2010. organizovana dva četvorodnevna kursa obuke u Velikoj Britaniji za članove organizacije ASTRA i još tri slične lokalne organizacije kao i podrška pri razvoju dva programa obuke namenjena srpskim socijalnim radnicima i hraniteljskim porodicama za zbrinjavanje dece žrtava trgovine ljudima.

Treninzi u Velikoj Britaniji su bili usmereni prvenstveno na informisanje polaznika o praksama EU i standardima u radu sa traumatizovanom i seksualno zlostavljanom decom žrtvama trgovine ljudima. Teme koje su pokrivene treninzima bile su upoznavanje sa posledicama traume i gubitka, stvaranje atmosfere izlečenja, prepoznavanje simptoma zlostavljanja dece, te razumevanje njegovih dugoročnih posledica.

Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvajanje u Beogradu, rekla je na projektnoj konferenciji da „posledice sa kojima se suočavaju traumatizovana deca mogu trajati dugo, a ponekad mogu biti i nepovratne. Deca često trpe nasilje a institucije često ne intervenišu jer ne prepoznaju takvu vrstu nasilja. Srećom postoji mnogo hraniteljskih porodica u Srbiji, a čitava institucija hraniteljstva se sve više razvija.“

Kako se projekat bližio kraju, ASTRA je sprovela medijsku kampanju za podizanje svesti šire javnosti o ozbiljnosti problema trgovine decom i mogućnosti pozivanja ASTRA SOS vruće linije koja pruža pomoć žrtvama trgovine ljudima.

U prvih mesec dana od početka kampanje, broj poziva se povećao za 12,9 procenata, sa 219 na 284 poziva.

Dodatne informacije

Naziv projekta: Zaustavimo trgovinu ljudima!

Realizacija projekta: Društvo Ključ iz Slovenije – www.drustvo-kljuc.si

Britansko udruženje za usvajanje i hraniteljstvo (BAAF), Velika Britanija – www.baaf.org.uk

Takođe pogledajte: ASTRA (Akcija protiv trgovine ljudima), Srbija – www.astra.rs