Zelena tranzicija

Zelena tranzicija2023-07-17T12:10:12+02:00

Inovacije za Zelenu agendu u Srbiji

Serijal priča „Inovacije za Zelenu agendu u Srbiji“ predstavlja neke od najboljih ideja za zelenu transformaciju srpske privrede i društva, koje su zaživele u praksi zahvaljujući podršci Evropske unije – od insekata koji jedu plastiku, upotrebe otpadnih termalnih voda za grejanje, teretane od drveta koje je nekada plutalo Savom, do kozmetike koja se pravi od ostataka hrane.

Ove inovacije osmislili su ljudi iz privatnih i javnih preduzeća, istraživačkih i naučnih institucija, lokalnih samouprava, kao i organizacija civilnog društva u Srbiji.

Realizacija njihovih ideja već doprinosi smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, prelasku na obnovljive izvore energije, ponovnoj upotrebi otpada za dobijanje novih proizvoda, poboljšanju kvaliteta vazduha i očuvanju biodiverziteta, ukratko – sprovođenju Zelene agende.

Pred vama su priče o nekima od do sada podržanih projekata, koji su pažljivo odabrani kao najbolji među predlozima pristiglim na četiri Javna poziva koji su tokom 2022. godine raspisani u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.

Ovu inicijativu, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi  Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Priče

Go to Top