Angažovanje parlamenta pojačano otvaranjem pregovora o članstvu u EU

0

Samo javnost u radu parlamenta i komunikacija između predstavnika najvišeg zakonodavnog tela i građana mogu dovesti do usvajanja kvalitetnih zakona i njihove primene, rečeno je na konferenciji “Prenosi o radu parlamenta”, organizovanoj u saradnji sa parlamentom Grčke u okviru Tvining projekta EU “Jačanje kapaciteta Narodne skupštine u procesu evropskih integracija”.

Zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt ukazao je da je sa otvaranjem pregovora o članstvu učinjen novi korak i pojačano angažovanje parlamenta, te da je potrebno ojačati i njegovu kontrolnu ulogu.

On je istakao da je u prethodnom periodu povećana transparentnost rada parlamenta, navodeći da se organizuju javne rasprave, da je rad skupštinskih tela javan, kao i da je odnos sa nezavisnim telima bolji.

Benedikt je rekao da je Srbija pred usvajanjem medijskih zakona i da bi, iako postoje prenosi plenarnih sednica na RTS, trebalo razmisliti o uvodjenju parlamentarnog kanala jer veliki deo rada skupštine i dalje nije dostupan javnosti.

Iz perspektive evropskih integracija, ne radi se samo o usvajanju zakona, već o praktikovanju demokratije, rekao je Benedikt.

Vlada Srbije treba da planira tempo usvajanja zakona, jer je zabrinjavajući trend čestih sednica po hitnom postupku, rekao je Benedikt. Još jedan izazov za parlament je i jača kontrola rada Vlade Srbije, rekao je on.

Benedikt je podsetio je da Evropska unija projekat “Jačanje kapaciteta Narodne skupštine u procesu evropskih integracija” finansira sa 1,5 miliona evra.

Ambasador Grčke u Beogradu Konstantin Ekonomidis rekao je da je skupština veoma važan činilac na putu ka EU, navodeći da rad parlamenta mora da bude transparentan kako bi, između ostalog, i građani bili upoznati sa procesom evropskih integracija.

Podeli

Comments are closed.