Projekat “Besplatna pravna pomoć” čiji je cilj zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiju predstavljen je danas u Beogradu.

Dvogodišnji projekat koji EU finansira sa 3,65 miliona evra, nastavak je četiri ranija projekta koja su sprovođena u saradnji Delegacije EU u Srbiji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju.

Vođa projekta Deklan O Mahoni rekao je na konferenciji na kojoj je predstavljen projekat da postoji najmanje 60.000 zahteva raseljenih lica sa Kosova za povrat imovine, a lokalni sudovi na Kosovu to ne rešavaju, pa su zato zatrpani velikim brojem predmeta koje ne mogu da reše u razumnom roku.

Prema rečima O’Malonija, u projektu EU za besplatnu pravnu pomoć interno raseljenim licima, izbeglicama i onima vraćenim po sporazumo o readmisiju, biće organizovane četiri jedinice, u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Valjevu, sa svojim odeljenjima u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici.

U svakoj jedinici će raditi po jedan iskusni i jedan mlađi advokat, koji će biti registrovani u advokatskoj komori Kosova*, kao i dva do pet pripravnika, i postojaće jasni kriterijumu za pružanje pravne pomoći, saveta i zastupanja na sudu tih lica, objasnio je on.

pomoc-raseljeni-2

O’Maloni je upozorio i su, od 705 advokata upisanih u advokatsku komoru Kosova, samo 23 Srbi, a od njih svega 10 ima pravo da zastupa stranke pred sudovima.

Šef operacija Delegacije EU u Beogradu Nikola Bizel ocenio je da je projekat, koji je već počeo da se sprovodi, vrlo aktivan jer je pravo na pravnu pomoć raseljenim licima i izbeglicama jedno od osnovnih prava EU. On je istakao da će Delegacija nastaviti da bude ključni partner Srbiji po tom pitanju.

Zamenik direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev rekao je da u Srbiji danas ima 204.049 interno raseljenih lica sa Kosova, a procene su da ih u pokrajini ima još 18.000.

On je upozorio da se na Kosovu sistematski uništavaju napuštene kuće Srba i nealbanaca, da se pred tamošnjom agencijom za imovinu nalazi oko 40.000 zahteva za povraćaj uzurpirane imovine, a sudovima je predato 18.000 tužbi za naknadu štete i uništenu i oštećenu imovinu.

 

* Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244/1999 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.