Bizel: EU će podržati projekte za inkluziju Roma sa još 14 miliona evra

0

Predstavnici romske zajednice u Srbiji trebalo bi da budu značajnije uključeni u proces donošenja akcionih planova na nacionalnom i lokalnom nivou za sprovođenje Strategije za inkluziju Roma 2016-2025, dok bi organizacije civilnog društva koje se bave unapređenjem položaja romske zajednice trebalo da učestvuju u pripremi projekata – neki su od glavnih zaključaka današnje konferencije o unapređenju položaja Roma kroz projekte koje u Srbiji finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS.

„Evropska unija će nastaviti da pruža podršku za unapređenje položaja Roma i namerava da opredeli još 14 miliona evra za nove projekte koji treba da doprinesu izgradnji pravednog, inkluzivnog društva“, rekao je šef I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji, Nikola Bizel. „Ovi projekti su zaista ostvarili značajan pomak u inkluziji Roma,  i mogu da budu dobar primer za buduće projekte. Međutim, još mnogo posla je pred nama da bismo dostigli zadovoljavajući nivo uključenosti romske populacije“, naveo je Bizel.

Kroz projekat „Sagradimo dom zajedno“, koji je finansirala Evropska unija, a sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS u Srbiji u saradnji sa Gradom Beogradom, stanovanje je obezbeđeno za 110 romskih porodica sa 512 članova, kroz obezbeđivanje stanova za socijalno stanovanje, preseljenje u seoska domaćinstva, podršku obnovi postojećih objekata i kroz različite aktivnosti u cilju sticanja prihoda. Projekat „EU podška zapošljavanju Roma“ omogućio je radno angažovanje za 74 osobe, a 270 romskih korisnica i korisnika prošlo je kroz aktivne mere zapošljavanja.

romi2„Naša iskustva govore da je aktivno učešće Roma i Romkinja, kao jedne od najranjivijih zajednica u Srbiji,  neophodno na svim nivoima kako bi se poboljšao njihov položaj, smanjila nejednakost i siromaštvo“, istakao je menadžer Projektnog centra UNOPS-a u Srbiji Grem Tindal.

Tokom današnjeg skupa, kroz diskusiju u radnim grupama, predstavnici Vlade Srbije, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija i institucija definisali su naučene lekcije iz projekata koji se tiču stanovanja, zapošljavanja i uključivanja Roma, a ovi zaključci poslužiće kao doprinos akcionom planiranju za sprovođenje Strategije za inkluziju Roma 2016-2025.

„Predstavnici romske nacionalne manjine su bili aktivno uključeni u izradu Startegije, jer je važno da učestvuju u kreiranju politika koje se tiču njih samih“, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević. On je dodao da Strategija, kao i akcioni plan koji će je pratiti, treba da doprinesu poboljšanju položaja Roma i Romkinja, i to u oblasti obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

„Romska zajednica je i dalje najmarginalizovanija grupa stanovništva koja je izložena diskriminaciji i stereotipima. Da bi se to promenilo važno je ljudima obezbediti krov nad glavom, mogućnost da privređuju i da se obrazuju“, rekao je predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji Vitomir Mihajlović.

Na konferenciji je zaključeno i da vlasti i institucije u Srbiji na svim nivoima treba da spreče diskriminaciju Roma doslednim sprovođenjem zakona, naročito u cilju većeg zapošljavanja, ali i drugih segmenata života, dok svako raseljavanje neformalnih naselja treba da bude urađeno samo onda kada je apsolutno neophodno, planski i pravovremeno, kako bi svi ostvarili svoje pravo na adekvatan stan.

romi3

Podeli

Comments are closed.