Osnivač mladog beogradskog startapa Pirate art, Arsen Arsenović nakon nesreće koju je doživeo sa 19 godina, sa kolegom i prijateljem Nikolom Matićem konstruisao je i napravio estetsku oblogu za protezu, pre svega za svoje lične potrebe.

Položaj i zaštita ljudi sa invaliditetom jedna je od najosetljivijih i najspecifičnijih tema društveno-razvojne, ekonomske, ali pre svega socijalne politike današnjeg društva.

Tako je mladi tim okupljen u startup-u Pirate art na sebe preuzeo deo odgovornosti i za osobe sa invaliditetom donjih ekstremiteta, osmislio unikatne estetske obloge sa ciljem podizanja samopouzdanja što pozitivno utiče na njihovu socijalnu integraciju.

“Od samog početka nisam imao problem sa tim što nosim protezu. U svakoj prilici trudio sam se da pokažem “golu” šipku, jer to je nedostatak koji ne može da se sakrije. A ja to nisam ni želeo. Tada je nastala ideja da pravim estetske obloge za proteze”, istakao je Arsen.

Pirate art tim već godinu dana radi na testiranju, unapređivanju i razvoju svoje ideje, a zahvaljujući sredstvima Evropske unije kroz program Fonda za inovacionu delatnost uspeli su da pređu put od ideje do gotovog proizvoda i uspešno ga plasiraju na tržište.

Koristeći 3D tehnologiju i fotogrametriju Pirate art obloge izrađuje uz pomoć različitih softverskih programa u kojima se modelira 3D objekat u skladu sa fotografijama, koje krajnji korisnik dostavlja u zavisnosti od toga kako želi da COVER, odnosno estetska obloga izgleda. SKIN koji je napravljen od tekstila je pokrivka za estetsku oblogu, koji umanjuje oštećenje odeće za razliku od plastike i zbog svoje lakoće nameštanja daje mogućnost menjanja izgleda više puta u toku dana. Korisnici je mogu menjati shodno odevnim kombinacijama, godišnjem dobu, kao i ličnim preferencijama.

“Od januara 2018. godine aktivirana je prodaja estetskih obloga u Evropi. Kada je u pitanju region, osobe sa invaliditetom iz svih zemalja koriste ovaj proizvod”, rekao je Nikola Matić, osnivač Pirate art-a.

Istraživanje tržišta pokazuje da Pirate art poseduje veliki potencijal, jer sve veći broj osoba sa invaliditetom želi estetsku oblogu po svojoj meri. Vizija mladog tima temelji se upravo na inkluziji i pokazivanju snage kroz jednu ovakvu estetsku oblogu.

 Evropska unija je najveći donator i najvažniji trgovinski partner Srbije, a kompanije iz EU najveći investitori u srpsku privredu. Podrška Evropske unije razvoju ekonomije i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 200 miliona evra za period od 2001. do danas. Ukidanje trgovinskih barijera, investicije iz zemalja članicama i projekti koji imaju za cilj da povećaju konkuretnost preduzeća, doprineli su rastu broja radnih mesta i ekonomskom razvoju Srbije. 

Mala i srednja preduzeća, kao i kompanije iz Srbije mogu da konkurišu za finansijska sredstva putem nekoliko projekata i programa, kao što su COSME, Horizont 2020, EUPRO, Inovacioni fond. Brojni finansijski instrumenti za mala i srednja preduzeća dostupni su i kroz program regionalni WB EDIF, Evropsku investicionu banku (EIB) i Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD).