1. DAN PROGRAMA

15.04.2021. od 18:00 – 19:30

EVROPSKA MREŽA PREDUZETNIŠTVA

Evropska mreža preduzetništva pruža podršku i savete privrednicima širom Evrope te im pomaže da maksimalno iskoriste mogućnosti Evropske unije i jedinstvenog evropskog tržišta. Usluge EEN-a posebno su kreirane za mala i srednja preduzeća (MSP), ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te univerzitetima u celoj Evropi.

Teme sesije:

– Da li radite na internacionalizaciji svog poslovanja?

– Kako Evropska preduzetnička mreža može da pomogne na Vašem putu internacionalizacije:

– analiza Vaših potreba

– traženje i uspostavljanje kontakata sa kompanijama iz 62 zemlje

– promovisanje konkurentske ponude

– stručna podrška u internacionalizaciji i inovacijama Vašeg poslovanja

– direktni sastanci sa stranim kompanijama kroz brokerage events i company mission

2. DAN PROGRAMA

16.04.2021. od 18:00 – 19:30

Mobilise SME (Program razmene za predstavnike malih i srednjih preduzeća)

Mobilise SME je program koji za cilj ima pružanje prilike malim i srednjim preduzećima da uspostave međunarodne kontakte, sa ciljem poboljšavanja međunarodnih kompetencija i omogućavanja svojim zaposlenima razvoj novih veština. Mobilise SME je namenjen zaposlenima, menadžerima, vlasnicima malih ili srednjih preduzeća. Kroz program se finansijski podržava boravak u inostransvu kod partnera. Iznos mesečne nadoknade je od 550 do 1.100 eura, dok je trajanje razmene od 1 do 6 meseci.

Teme sesije:

– Ciljevi programa

– Mogućnosti za mala i srednja preduzeća

– Način uključivanja u program

– Proces razmene

Događaj se realizuje u okviru kampanje Delegacije EU u Srbiji #EUzaBiznis. Više o kampanji na europa.rs/biznis

LINK ZA PRIJAVE

Programe će predstaviti:

dr Vesna Rašković Depalov

Doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerzitet u Novom Sadu na temu kreiranja strategija za izlazak inovacija na tržište. Radi na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. U poslednjih 17 godina radila je sa startup-ovima, istraživačima i inovatorima kroz treninge i konsalting iz oblasti strateškog upravljanja, strateškog marketinga i razvoj poslovnog plana/ poslovnog modela u okviru “Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju”. Uradila je više od 1300 konsultantskih usluga za startup-ove/inovativne ideje u oblasti poslovnog plana/poslovnih modela i prezentovanja. Razvila je i održala više od 350 treninga iz oblasti strateškog upravljanja, strateškog marketinga i poslovnog modela za startup-ove, istraživače i inovatore. Poslednjih 11 godina radi na razvoju veza između (inovativnih) domaćih i međunarodnih kompanija u okviru Evropske preduzetničke mreže.

Učestvovala kao ekspert u 11 projekata finansiranim od strane stranih i domaćih izvora finansiranja iz oblasti preduzetništva i podrške inovacijama.

Učestvovala kao predavač/ekspert u 5 projekata na nivou Univerziteta u Novom Sadu finansiranim od strane stranih i domaćih izvora finansiranja iz oblasti preduzetništva, izgradnje nacionalnog inovacionog sistema, i obrazovanja u oblasti inovacija na univerzitetima.

Vladimir Nikić, dipl. ing.

Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka, na smeru Telekomunikacije, nakon čega je masterirao na Univerzitetu u Novom Sadu i stekao zvanje Master preduzetništva. Učestvovao je u brojnim domaćim i međunarodnim projektima, koji su bavili istraživanjem i rešavanjem problema u vezi sa preduzetništvom i upravljanjem inovacijama. Od 2014 je angažovan na projektu Erazmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs project), na poslovnima edukacije budućih preduzetnika, evaluacija biznis planova, konsultatinga i promocije. Deo je projektnog tima na projektu Mobilise SME.

Nataša Kovačević, dipl. inž. menadžm.Diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka, na smeru Inženjerski menadžment, nakon čega studije nastavlja na usmerenju Industrijski marketing i inženjerstvo medija. Učestvuje u realizaciji projekata koji se fokusiraju na razvoj preduzetništva, internacionalizaciju poslovanja, razvoj kompetencija zaposlenih i pružanje podrške kreativnim industrijama. Deo je projektnog tima na projektu Mobilise SME.