Evropska investiciona banka finansiranjem pomaže malim i srednjim preduzećima da realizuju svoje investicione i proizvodne planove, uspostave i prošire kanale distribucije, sprovedu istraživačko-razvojne i inovacione aktivnosti. Alesandro Bragonci, šef regionalne kancelarije EIB za Zapadni Balkan, predstavio je na novoj onlajn radionici za preduzetnike mogućnosti i modele podrške koji su dostupni.

“Investirali smo ukupno više od 2.3 milijarde evra u Srbiji do danas. Prethodne godine smo stvorili uslove i da podržimo potrebe preduzeća kao odgovor na izazove pandemije i u tu svrhu izdvojeno je 175 miliona za preduzeća koja su pogođena pandemijom” navodi Alesandro Bragonci.

EIB podržava zelenu tranziciju u regionu. Inovacije i razvoj naprednih tehnologija su jedan od prioriteta.

„Podržavamo preduzeća preko lokalnih banaka da unaprede svoje poslovanje. Naše usluge fokusiraju se na četiri oblasti: inovacije i znanje, mala preduzeća, infrastruktura, klima i životna sredina. Podrška se može kombinovati sa drugim izvorima javnog finansiranja“ dodaje Bragonci.

Kompletnu prezentaciju pogledajte na našem YT kanalu.

Prezentacija EIB-a je jedna u nizu radionica koju je EU info kutak Niš organizovao u okviru serijala „EU podrška za preduzetnike“ koji je pokrenut kako bismo svim potencijalnim i trenutnim korisnicima EU programa približili mogućnosti za apliciranje, dobijanje finansijske i/ili savetodavne podrške za razvoj svog biznisa. Ovaj događaj realizovan je u okviru kampanje Delegacije EU u Srbiji #EUzaBiznis. Više o kampanji saznajte na europa.rs/biznis

Mala i srednja preduzeća, kao i veće kompanije mogu konkurisati za finansijska sredstva i savetodavnu pomoć u poslovanju putem nekoliko programa i projekata Evropske unije. U zavisnosti od projekta, programa i oblasti kojom se preduzeća bave, sredstva Evropske unije mogu biti u obliku bespovratnih sredstava, zajmova, a u nekim slučajevima i garancija.

U prethodnom periodu u okviru ovog serijala održane su radionice na kojima su preduzetnici imali mogućnost da se upoznaju sa nekoliko važnih EU fondova: Cosme, Horizon, ENIF, WB EDIF.