Prema poslednjim izveštajima Republičkog zavoda za statistiku, najveći deo srpske privrede – čak 99,5 odsto, čine mikro, mala i srednja preduzeća, koja kreiraju 50 odsto dodate vrednosti, 58 odsto zaposlenosti i učestvuju sa 46 odsto u ukupnom izvozu. Iako sve više doprinose ukupnom izvozu, u njemu učestvuje tek svako deseto preduzeće. Ipak, MSP se smatraju  jednom  od  vodećih  snaga  ekonomskog  razvoja.  Ona  stimulišu  privatnu  inicijativu  i  preduzetničke  sposobnosti,  fleksibilna  su  i  lako prilagodljiva promenama  na  tržištu,  generišu  zaposlenost,  utiču  na  sve  raznovrsniju  ekonomsku  aktivnost, doprinose izvozu i trgovini i osnovni su činilac razvoja konkurentske ekonomije.

Program Evropske unije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća – COSME je posebno pripremljen da odgovori na potrebe malih i srednjih preduzeća, posebno u segmentu pristupa izvorima finansiranja i pružanju nefinansijske podrške (boljoj dostupnosti informacija o nastupu na stranim tržištima, regulatornim okvirima poslovanja i drugim savetima važnim za rast i razvoj poslovanja). Na ovaj način, COSME doprinosi stvaranju novih i jačanju postojećih MSP, smanjujući tako broj neuspelih poslovnih pokušaja preduzetnika. COSME je bio programiran za sedmogodišnji period od 2014 – 2020 sa budžetom od 2,3 milijarde evra.

„Osnovni ciljevi ovog programa jesu da se obezbedi bolji pristup finansijskim sredstvima za MSP, pomoć preduzećima u prekograničnom poslovanju i podrška u razvoju i  realizaciji preduzetničkih ideja. Za COSME je važno da kažemo da se u okviru pograma realizuje i podprogram Erazmus za mlade preduzetnike, koji omogućava preduzetnicima da u periodu od jednog do 6 meseci borave u EU i u nekoj od evropskih kompanija usavrše svoja znanja i iskustva“, kaže Jovana Stanojević iz Privredne komore Srbije.

Evropska mreža preduzetništva je projekat koji je Evropska komisija pokrenula pre 12 godina kako bi se iskoristili potencijali MSP i to kroz pružanje informacija i podršku preduzećima i preduzetnicima širom Evrope. EEN mrežu čini 101 konzorcijum sa 600 umreženih partnera (univerziteti, privredne komore, agencije, instituti). U prethodnih sedan godina projekat Evropska mreža preduzetništva sprovodio se u okviru COSME programa.

„Od samog početka Srbija je uključena u rad mreže i to u okviru konzorcijuma EEN Srbija koji se sastoji od šest institucija, a Privredna komora je od 2016. koordinator konzorcijuma. Više od 17 hiljada preduzeća koristilo je usluge EEN mreže – savetodavne usluge, učešće na obukama, međunarodnim poslovnim susretima i B2B sastancima na kojima su i ostvarili saradnju sa stranim kompanijama i potpisali ugovor o saradnji, objašnjava Katarina Momčilović Matić, koordinator EEN Srbija.

Jedno od preduzeća koje je od početka deo EEN je Inregra lajf, vlasnice Tatjane Jevđović, koja ističe značaj članstva u toj organizaciji i pomoći koju je na taj način dobila. „Moje preduzeće je bilo na svim B2B sastancima koje je organizovala Evropske mreže preduzetništva  i mislim da je to jedan od najkvalitetnijih vidova pomoći, a posebno je značajna ženskim preduzećima“, objašnjava Tatjana Jevđović.

EEN Srbije je članica 11 od ukupno 17 sektorskih grupa u okviru Evropske mreže preduzetništva, a jednom od sektorskih grupa predsedava dr Sanja Popović Pantić, sa Instituta „Mihajlo Pupin“. Prema njenim rečima apsolutno goruća tema na nivou EEN, što, kako kaže, odražava uvek i stav EU, jeste da se pronađu zamene za prekinute lance snabdevanja sa istočnim delom sveta. „Mi svi u sektorskim grupama imamo i zadatak da pomognemo u tome da se pronađu adekvatni pružaoci usluga, odnosno dobavljači za kompanije iz Evrope koje su nekada pretežno radile sa kineskim kompanijama. I to je, po mom mišljenju, šansa i za ženska preduzeća iz ovog regiona. Mislim da sada imamo novu šansu, da smo konkurentni i sa cenama i sa kvalitetom, a blizu smo“, smatra predsedavajuća sektorske grupe za preduzetništvo.

Po završetku ovog programskog ciklusa, aktivnosti koje su se sprovodile u okviru COSME programa, biće realizovane kroz program Invest EU u bužetskom periodu od 2021 – 2027. godine.