Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom

0

Lokalne samouprave na jugu Vojvodine lakše će moći da planiraju raspolaganje javnom imovinom zahvaljujući kompjuterskoj opremi nabavljenoj sredstvima Evropske unije.

Projekat ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove u saradnji sa opštinama Apatin i Sremski Karlovci. Realizuje se u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Projektom je planirano unapređenje procesa uspostavljanja prava javne svojine na komunalnoj infrastrukturi Grada Novog Sada i opština Apatin i Sremski Karlovci u cilju stvaranja uslova za ubrzani lokalni ekonomski razvoj i približavanja lokalnih samouprava građanima i privredi.

Nabavljena kompjuterska oprema doprineće poboljšanju tehničkih kapaciteta u sve tri lokalne samouprave, posebno u službama nadležnim za pitanja imovine i ozakonjenja nelegalno izgrađenih objekata uspostavljanjem efikasnijeg sistema prikupljanja i obrade podataka.

Projekat “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom” vredan je 242.860,18 evra, započet je 22. decembra 2018. godine i traje 24 meseca.

Podeli

Comments are closed.