Efikasno upravljanje vremenom je ključ uspeha

0

Mnogi od nas često dolaze u situaciju da sebi postavljaju pitanje kako je moguće da ne stignemo da obavimo sve što smo planirali tokom dana, da nam nedostaje po nekoliko sati i ne uspevamo svoje obaveze da organizujemo na najbolji način. Kako da efikasno upravljamo vremenom? O ovoj temi razgovarali smo na novoj onlajn radionici koju je organizovao EU info kutak Niš u okviru serijala „Stay tuned

Sa učesnicima radionice, savete i korisne veštine podelili su iskusni predavači i redovni saradnici EU info kutka, Ivana Vračkić, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut i dr Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine i supspecijalista zdravstvenog vaspitanja.

„Vreme je najvredniji i najoskudniji resurs. Pre nego što dođemo u situaciju da se pitamo šta je bilo sa proteklim vremenom, svrsishodnije je da postavljamo pitanja kako da koncipiramo sutrašnji dan ili sledeću nedelju i šta je to što treba da uradimo kako bismo sve svoje zadatke i planove završili onako kako želimo“ kaže Ivana Vračkić.

Važno je znati koji su nam ciljevi i u skladu sa tim odrediti prioritete, kaže Vračkić i podseća da ako ne budemo radili na ostvarenju svojih ciljeva radićemo na ostvarenju tuđih.

„Ono što zaista pomaže da obavimo svoje zadatke je predanost cilju. Možemo da pomerimo svoje obaveze i odložimo ih ukoliko nismo spremni u datom trenutku, ali ne da odustajemo. Uspešni ljudi ne odustaju od svojih ciljeva, samo menjaju ritam i vremenski fokus kada i kako će nešto uraditi“ ističe dr Šagrić.

Kroz nekoliko upitnika, prisutni su davali svoje odgovore na pitanja koja se tiču upravljanja vremenom i organizacije obaveza, što su predavači kasnije komentarisali i analizirali.

Učesnici su tokom radionice mogli da saznaju da li i kako pomažu beleške i lični kalendar aktivnosti koji pravimo, kako izgraditi efikasne dnevne rutine i raspored, kao i to koje tehnike u tome mogu pomoći.

Online radionica o upravljanju vremenom deo je serijala radionica “Stay tuned” koji realizuje EU info kutak Niš. Prepoznajući neke od jedinstvenih strahova i problema sa kojima se suočavaju savremene porodice i u redovnim okolnostima i u vreme pandemije, kao što su problemi u razumevanju, nedovoljno informacija i znanja o digitalnoj i fizičkoj sigurnosti, upotrebi droga, seksualnosti i nedostatku asertivne komunikacije, iskusni stručnjaci na seriji radionica razgovaraju o ovim temama kroz grupni rad sa polaznicima.

Podeli

Comments are closed.