Početak novog programa EU za procenu i mapiranje rizika od katastrofa (IPA DRAM) obeležen je u Beogradu 23. marta. Konferencija organizovana u beogradskom Hotelu M okupila je stručnjake ovog projekta i njihove srpske kolege iz Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i drugih relevantnih domaćih institucija. Cilj konferencije je bilo prikupljanje informacija o tome kako Srbija stoji u oblasti procene rizika od katastrofa, upravljanju bazom podataka o gubicima usled katastrofa i njihovom mapiranju, jer su to ključne informacije za uspešnu realizaciju projekta.

Upravljanje rizikom od katastrofa predstavlja centralno pitanje za razvojne politike. Katastrofe pogađaju životnu sredinu jedne zemlje, smanjuju njen potencijal za privredni rast i ugrožavaju investicije i pri tom predstavljaju rizik po socijalnu stabilnost. Zato EU promoviše uspostavljanje koherentnih i sveobuhvatnih baza podataka o gubicima usled katastrofa, nacionalne procene i mapiranje rizika u zemljama članicama EU, kao i u zemljama kandidatima.

Katastrofalne poplave koje su pogodile region Zapadnog Balkana 2014. godine, prevashodno Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, potvrđuju da većina zemalja u regionu i dalje ima teškoće da smanjenje rizika integriše u planiranje javnih investicija, urbani razvoj, prostorno planiranje i upravljanje i socijalnu zaštitu. Uz efekte klimatskih promena, u kombinaciji sa promenama u načinu korišćenja zemljišta, rizici od katastrofa će se u narednim godinama samo povećavati.

Da bi se ti rizici ublažili, EU podržava zemlje Zapadnog Balkana i Tursku da integrišu efikasnu politiku upravljanja rizikom od katastrofa u svoje privredne politike. U okviru programa IPA DRAM efikasnije upravljanje rizikom od katastrofa će se razvijati na nacionalnom, regionalnom i nivou Evropske unije.

Program će se fokusirati na podizanje kapaciteta u regionu radi unapređenja nacionalnih baza podataka o gubicima usled katastrofa, procene i mapiranja rizika, bolje usklađenosti nacionalnih sistema i metodologija i njihove usaglašenosti sa postojećim smernicama i pozitivnom praksom EU. Ti elementi treba da pomognu u razvijanju budućih strategija za upravljanje rizicima u različitim oblastima privrede.

Evropska unija finansira ovaj program sa 3 miliona evra, a realizovaće ga u naredne tri godine konzorcijum koji vodi švedska Agencija za vanredne situacije (MSB) i uključuje još italijanski Sektor za civilnu zaštitu (DPC), Državnu upravu za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske (NPRD), Upravu Republike Slovenije za civilnu zaštitu i uklanjanje posledica katastrofa (ACPDR) i naučno-istraživačku fondaciju CIMA (CIMA).

Za više informacija o programu IPA DRAM možete kontaktirati Sekretarijat IPA DRAM pri švedskoj Agenciji za vanredne situacije (MSB), e-mail: ipadram@msb.se, tel.: 0046 771 240 240.