EU ulaže u ljudske kapacitete u Srbiji

0

Uspeh reformi u Srbiji, kao i u državama EU, zavisi od otvaranja radnih mesta i dinamike na tržištu rada, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport na završnoj konferenciji tvining projekta koji je Evropska unija finansirala sa dva miliona evra, a čiji je cilj bio unapređenje efikasnosti politike zapošljavanja u Srbiji.

Otvaranje novih radnih mesta je jedan od glavnih ciljeva evropske Strategije 2020, a ulaganje u ljudske kapacitete je od presudnog značaja, rekao je Devenport i istakao da je EU uložila 148 miliona evra iz IPA fondova u razvoj ljudskih resursa u Srbiji.

Devenport je ocenio da je Srbija dočekala ekonomsku krizu sa velikim strukturnim neuravnoteženostima i problemima na tržištu rada, te da mora da reformiše penzioni fond, usvoji zakon o radu koji će tržište rada učiniti fleksibilnijim, kao i da pojača socijalni dijalog kako bi pokrenula ekonomske tokove.

Prema njegovim rečima, stopa zaposlenosti u Srbiji je bitno niža u poređenju sa državama Unije, stopa nezaposlenosti je duplo veća nego u državama EU, a stopa nezaposlenosti mladih ispod 25 godina iznosi čak 49 odsto, dok je u EU 23 odsto. Tvining projekat „Priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za evropsku strategiju zapošljavanja“ upravo bi trebalo da unapredi politiku zapošljavanja.

„Tokom ovog tvininga, Srbija je ostvarila korist i u vidu partnerstva sa trima državama članicama EU: Francuskom, Švedskom i Rumunijom, dok su još tri države članice obezbedile gostujuće ekperte o posebnim pitanjima: Hrvatska i Slovenija o pregovaračkom procesu, a Belgija o programu reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. One su takođe bile domaćini srpske delegacije u institucijama EU. Dalje, tvining je imao ulogu obimne platforme za razmenu znanja na različitim nivoima i sa različitim partnerima“, rekao je Devenport.

„Konačno, da se podsetimo da su krajnji korisnici efikasne politike  zapošljavanja upravo građani Srbije. Oni su ti koji će ostvariti korist od veće mogućnosti zapošljavanja i iskorišćavanja sopstvenih veština u aktuelnim ekonomskim prilikama“, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji.

Projekat je započet 2012. godine i  trajao je 26 meseci.

Brošura o projektu

Podeli

Comments are closed.