Evropska pomoć u obrazovanju budućih nastavnika

0

Kako obrazovati što bolje nastavnike, drugim rečima kakva je praksa studenata koji se pripremaju za nastavnike i kako se ona može unaprediti glavna je tema o kojoj su domaći i strani eksperti razgovarali na dvodnevnom skupu organizovanom u okviru projekta „Razvionica“, koji iz pretpristupnih (IPA) fondova finansira Evropska unija sa osam miliona evra.

Tokom konferencije „Efektivna nastava i učenje tokom studentske prakse“ istaknuta je i neophodnost da se usaglase teorija i praksa škola i fakulteta, značaj studentske prakse te da je važno dodatno usavršavanje zaposlenih u školama vežbaonicama.

Posebno su izneti konkretni primeri dobre prakse o organizovanju mentorisanja studenata budućih nastavnika u Srbiji i u nekim zemljama EU, a razmotrene su i mogućnosti uključivanja uspešniih vežbaonica i partnerskih fakulteta u evropske programe obrazovanja.

„Uslovi za praktičnu obuku studenata – budućih nastavnika uskoro će biti neuporedivo bolji nego do sada“, kaže Jelica Colić, menadžer projekta.

Cilj konferencije bio je da se razmotri aktuelno stanje u pogledu prakse studenata u školama vežbaonicama u Srbiji i da se osmisle i usaglase predlozi za njeno dalje unapređivanje.

Konferencija je pružila mogućnost da se posebno detaljno razmotre četiri teme identifikovane tokom obuka od strane potencijalnih i aktuelnih mentora iz škola vežbaonica i iz drugih škola u kojima studenti obavljaju praksu, tokom razgovora sa predstavnicima univerziteta i fakulteta na kojima se obrazuju budući nastavnici, kao i preko istraživanja studentske prakse u Srbiji.

Predlozi koji su proistekli sa ove konferencije biće pretočeni u konkretne preporuke za rešavanje postojećih problema, koncipiranje razvojnih mera i kreiranje odgovarajućeg sistemskog okvira za realizaciju kvalitetne stručne prakse.

Skupu je prisustvovalo oko 250 učesnika, međunarodni i domaći eksperti, predstavnici fakulteta na kojima se obrazuju nastavnici, predstavnici škola vežbaonica i predstavnici projekta.

Više o projektu www.razvionica.edu.rs

Podeli

Comments are closed.