Za godinu dana koliko postoje, dvadeset lokalnih mobilnih timova za inkluziju Roma širom Srbije pomoglo je da se 600 romske dece upiše u predškoslke ustanove, a pokrenuto je više od 749 postupaka za naknadni upis u matične knjige rođenih. U školskoj 2014/2015 godini obezbeđeno je 525 stipendija za romske đake, a kako je najavljeno biće obezbeđeno još 475.

To su prvi rezultati projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“, vrednog 4,8 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS u Srbiji, rečeno je na na predstavljanju rezultata mobilnih timova “Postignuća, razvoj i perspektive“.

Mobilne timove, pored koordinatora, čine zdravstveni medijatori, pedagoški asistenti, socijalni radnici i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje.

Predstavnica delegacije Evropske unije u Srbiji Jolanda San Hose, istakla je važnost koordinisanog rada svih službi na lokalnom nivou.  Ona je ocenila da projekat predstavlja odlično partnerstvo, kao i da su mobilni timovi postali priznati činioci u inkluziji romskog naroda.

„Potrebno je i aktivno učešće civilnog društva i romskih nevladinih organizacija“, kazala je San Hose.
Ona je istakla da Srbija u Evropskoj uniji ima sigurnog partnera u naporima koje ulaže za bolju integrisanost Roma u sve društvene segmente.

Predstavnica Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da će rad na terenu i obuka loklanih timova biti nastavljeni, jer su postignuti vidljivi rezultati.

„Najbitnija je koordinacija službi i timski rad koji je presudan za dobre rezultate“, smatra Paunović.

Ona je dodala da su Romima sada dostupne sve informacije, a savete i konkretnu pomoć dobijaju od stručnih službi direktno na terenu.

Šef misije OEBS u Srbiji Peter Burkhard smatra da je prisustvo mobilnih timova značajno na bolje promenilo živote Roma.

„Ovo je najbolja praksa na terenu, koju treba nastaviti“, kazao je Burhard.
On je dodao da u modelu ovog projekta treba tražiti i sistemska rešenje u radu lokalnih samouprava.

Film o projektu pogledajte ovde