Godišnji izveštaj o sistemu brzog uzbunjivanja: rekordni nivo razmene informacija o rizičnoj hrani

0

Izveštaj o upotrebi sistema brzog uzbunjivanja za hranu za ljudsku i životinjsku upotrebu (RASFF) koji je objavljen danas, pokazuje da je Evropska komisija u 2017. primila ukupno 3.832 obaveštenja o rizičnoj hrani za ljudsku ili životinjsku upotrebu, od čega je 942 obaveštenja klasifikovano kao „uzbuna”, što označava da su problematične namirnice predstavljale ozbiljan rizik po zdravlje te su zahtevale brzu reakciju nadležnih.

Kada su u pitanju granice EU, najviše obaveštenje se ticalo salmonele u živinskom mesu, dok je na tržištu EU najviše uzbuna bilo zbog žive u mesu sabljarke.

Procenat obaveštenja izdatih za životinjsku hranu i materijale koji dolaze u dodir s hranom u 2017. je bio mali, 6 odnosno 3,1 odsto. Veliki broj obaveštenja tokom prethodne godine izdat je zbog ostataka fipronila u jajima usled nezakonite upotrebe te supstance kao biocida. U protekloj godini je zabeležen rekordni nivo razmene informacija u okviru ovog sistema, zahvaljujući čemu su zaražena jaja pronađena i povučena s tržišta.

Komesar Vitenis Andriukaitis, nadležan za zdravlje i bezbednost hrane, izjavio je: „Ovaj sistem uzbunjivanja je već skoro 40 godina ključni alat za garantovanje bezbednosti namirnica na tržištu, pronalaženje nebezbednih i njihovo brzo povlačenje s tržišta. Incident s fipronilom nas je naveo da predložimo nove načine za dalje unapređenje sistema zahvaljujući čemu smo u stanju da se efikasnije borimo protiv prevara preduzimanjem koordiniranih akcija koje sprovode subjekti u prehrambenoj industriji i nadležne vlasti država članica. Najveći broj unapređenja i konkretnih mera na koje su se obavezale države članice se uveliko primenjuju. Radujem se predstavljanju integralnog izveštaja na novembarskoj sednici Saveta za poljoprivredu i ribarstvo.”

Podeli

Comments are closed.