Govor Mogerini na predstavljanju godišnjeg Izveštaja o ljudskim pravima i demokratiji u svetu u 2017. i politici Evropske unije u toj oblasti

0

Govor na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta posvećenoj godišnjem Izveštaju o ljudskim pravima i demokratiji u svetu u 2017. i politici Evropske unije u toj oblasti

Proveriti pre objavljivanja!

Hvala vam, gospodine predsedniče.

Pre samo nekoliko nedelja, proslavili smo 70. godišnjicu Univerzalne deklaracije ljudskih prava u Evropskom parlamentu. Odlučili smo da je obeležimo sa braniocima ljudskih prava i organizacijama civilnog društva, koje svakoga dana rade na tome da načela Deklaracije pretoče u realnost, budući da znamo da previše ljudi širom sveta ne uživa sva prava koja su prepoznata u Univerzalnoj deklaraciji, znamo i da njihov posao uvek traje. Izveštaj [o ljudskim pravima i demokratiji u svetu  2017] o kome razgovaramo danas govori o “globalnom potiskivanju demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona.”

Želim da se zahvalim izvestiocu, Petrasu Austrevičijusu, hvala vam na vašem izvanrednom radu. Drago mi je da se, još jednom, Izveštaj Evropskog parlamenta oslanja na onaj koji smo prošlog proleća usvojili u Savetu za spoljne poslove. Složili smo se da smo suočeni sa novim izazovima u našim naporima da zaštitimo i promovišemo ljudska prava. A kada se radi o novim izazovima, vi s pravom razgovarate o novim načinima i novim instrumentima koji će naše delovanje učiniti efikasnijim.

Evropska unija, vi ste to lepo sročili, jeste i biće globalni lider u promociji i zaštiti ljudskih prava i demokratije. Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava je najveći finansijski instrument na svetu u čijem fokusu su ljudska prava. Uz pomoć tih resursa mi se borimo protiv kršenja prava, pružamo ključnu podršku braniocima ljudskih prava te osnažujemo one koji su na margini društva. Svakoga dana nastojimo da odemo korak dalje, da Univerzalnu deklaraciju pretvorimo u realnost. Jer znamo da mali koraci prave veliku razliku.

Navešću vam konkretan primer: u vašem izveštaju ste istakli potrebu za borbom protiv nasilja nad ženama. Pre samo nekoliko nedelja, imala sam priliku da se u Briselu opet sastanem sa laureatima Nobelove nagrade za mir, Denisom Mukvegeom i Nadjom Murad. Već sam ih upoznala ranije, prilikom uručivanja Nagrade Saharov. Zato ću naglasiti da je to još jedan pokazatelj toga da Nagrada Saharov zaista utiče na globalnu diskusiju o ludskim pravima. Ovogodišnja nagrada koja je otišla u ruke Olega Sencova je takođe važna kako bi se pažnja održala na nezakonitom pripajanju Krima i njegovim posledicama.

Sa Denisom i Nadjom sarađujemo od kad smo im uručili Nagradu Saharov. Prošlog meseca sam ih pozvala na sastanak ministara EU za razvoj. Zajedno smo odlučili da uložimo milion evra u Nadjinu inicijativu za stabilizaciju i rekonstrukciju u Iraku i dodatnih četiri miliona evra podrške Denisovoj bolnici za žrtve seksualnog nasilja. To je mali gest podrške za dva snažna simbola borbe za ženska prava.

Podsetiću sve prisutne i na našu širu obavezu: inicijativom Spotlight smo pokrenuli najveći program ikada za okončanje nasilja nad ženama širom sveta, uz uloženih 500 miliona evra.

Ali rad na ljudskim pravima se ne tiče samo finansijskih resursa. Ljudska prava su esencijalna komponenta svih naših politika, kao što ste rekli – od trgovinskih politika do našeg angažamana na planu bezbednosti i odbrane, od naših dijaloga o ljudskim pravima, do rada sa Ujedinjenim nacijama i drugim regionalnim organizacijama.

Posmatranje izbora je takođe važna komponenta našeg rada, uz vitalni angažman Parlamenta, budući da znamo da demokratija nikada nije konačno osvojena već da se u nju mora neprestano ulagati, kroz svake izbore i u vreme između njih.

Posebno mi je drago da Izveštaj ističe izvrstan rad našeg specijalnog predstavnika za ljudska prava, Stavrosa Lambrinidisa, koji sedi do mene. Njegov mandat se uskoro završava zato želim da mu se zahvalim na neumornom angažmanu sa vladama i organizacijama civilnog društva širom sveta kao i njegove uloge u oblikovanju inicijative Pozitivne priče o ljudskim pravimaEfkharisto, Stavrose.

I, budući da sam pomenula ovu inicijativu, koju ste takođe pohvalili u Izveštaju, dozvolite mi da dodam da je jedan od naših najvažnijih zadataka narednih godina vraćanje narativu o ljudskim pravima. Širom sveta ima onih koji smatraju da su ljudska prava staromodna ili da nisu relevantna za spoljnu politiku. To nije i nikada neće biti naš stav.

Neki smatraju da su nacionalni interesi važniji ili čak u suprotnosti sa ljudskim dostojanstvom. Ja smatram da imamo odgovornost da nastavimo da pokazujemo da je nemoguće ostvariti nacionalne interese bez poštovanja ljudskih prava. Nijedna država ne može biti snažna, bezbedna i otporna, ako ljudska prava u njoj nisu zaštićena i ako se ne unapređuju. Smatram da je svaka zemlja snažna i bezbedna koliko i najslabija karika njenog društva.

Ujedinjene nacije i multilateralne institucije su nam u ovim naporima najveći saveznici, Većina inicijativa koje sam pomenula su pokrenute u tesnoj saradnji sa Ujedinjenim nacijama. Drago mi je da Izveštaj potvrđuje podršku Evropskog parlamenta Međunarodnom krivičnom sudu. Uvek ćemo davati više kako bismo podržali njegov rad.

Multilateralne institucije su nam najbolja garancija da ćemo nastaviti ovo putovanje koje traje 70 godina – putovanje koje još nije završeno – ka većoj pravdi, većim prilikama i većem dostojanstvu za sve ljude.

Hvala vam.

Podeli

Comments are closed.