Inovacioni sektor Srbije beleži rast zahvaljujući programima finansiranja Fonda za inovacionu delatnost

0

14. februar 2014. godine, Beograd – Fond za inovacionu delatnost objavio je danas podršku za 12 inovativnih projekata odabranih za finansiranje od strane međunarodne nezavisne Ekspertske komisije Fonda za inovacionu delatnost.

Do danas je šest miliona evra odvojeno za podršku inovacijama u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji za 41 projekat kroz Program ranog razvoja i 12 projekata kroz Program sufinansiranja inovacija. Projekat podrške inovacijama u Srbiji, u vrednosti od 8.4 miliona evra, finansira se iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA) i sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom.

„Podrška koju EU obezbeđuje kroz programe finansiranja veoma je značajna zbog direktnog doprinosa naporima koje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ulaže da ojača i promoviše nauku i tehnološki razvoj u Srbiji”, rekao je Tomislav Jovanović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

„Veoma smo zadovoljni uticajem koji donacija EU ima u izgradnji preduzetničkog sektora u Srbiji”, rekao je Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, i dodao: „Naša podrška sektoru inovacija već pokazuje vidljive rezultate, zbog čega EU planira da nastavi da podržava Fond za inovacionu delatnost i inovativni sektor kroz buduće projekte, pružajući neophodnu finansijsku podršku.“

„Inovacije su važne za Srbiju, jer Srbija mora da bude konkurentna sa zemljama koje su već u EU. Uloga Svetske banke u ovom projektu je da obezbedi međunarodno iskustvo i stručnost, što se, između ostalog, ogleda u integritetu procesa odlučivanja, koji je uređen po ugledu na slične institucije u svetu“, rekao je Toni Verheijen, šef Kancelarije Svetske banke.

„Uloga Ekpertske komisije Fonda za inovacionu delatnost je da prepozna najkvalitetnije inovativne projekte. Projekti odabrani za finansiranje imaju sposobne preduzetnike i jasne razvojne planove, koji imaju potencijal da se takmiče na globalnom nivou“, rekao je Vladeta Marjanović, predsednik Nezavisne Ekspertske komisije Fonda.

Za dodatne informacije, molimo da kontaktirate:

Lenku Žilić-Arsić

mejl: lenka.zilic@inovacionifond.rs

*    *    *

O Fondu za inovacionu delatnost : Fond za inovacionu delatnost osnovan je Zakonom o inovacionoj delatnosti kako bi obezbedio sredstava za finansiranje inovacione delatnosti, prvenstveno kroz saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, organizacijama, donatorima i privatnim sektorom. Namera Fonda za inovacionu delatnost je da, kroz različite finansijske instrumente, doprinese sveobuhvatnom razvoju inovacione delatnosti, posebno putem osnivanja novih i jačanja postojećih kompanija, boljim pozicioniranjem srpskih inovativnih preduzeća na tržištima rizičnog kapitala, kao i promovisanjem veza između istraživanja, tehnološkog razvoja i privrede. www.inovacionifond.rs  

Ekpertska komisija Fonda za inovacionu delatnost:

Vladeta Marjanović, viši direktor Go To Market Business Development, Cisco Services Cisco Systems, SAD

Dr Gordana Vunjak-Novaković, profesor biomedicinskog inženjeringa, direktor laboratorije za matične ćelije i inžinjering tkiva, Univerzitet Kolumbija, SAD

Dr Leks de Lange, izvršni direktor Zernike Group Holding B.V, Holandija

Dr Aleksandar Cigler-Džons, glavni predstavnik za nauku i transfer tehnologija na Jacobs Univerzitetu, Nemačka

Risto Kalske, doskorašnji direktor Pre-Seed finansiranja u finskom Fondu SITRA, Finska

ANEKS 1

Informacije o projektima kompanija koje su dobile finansiranje kroz Program ranog razvoja

Kompanija: Projektinženjering Tim

Projekat: „Seismo-Safe 2G3-GOSEB Building System“ – Projekat je potvrda patentiranog metoda i uređaja koji će služiti za zaštitu objekata u slučaju zemljotresa.

Kompanija: Novelic

Projekat: „RAVIP – Radar for Visually Impaired Persons“ – Kompanija razvija inovativno rešenje koje ima za cilj da pomogne slepim i slabovidim ljudima. Ovo rešenje koristi integrisani radarski senzor kako bi uočio brzinu i rastojanje objekata ispred korisnika.

Kompanija: Unitehna Alati

Projekat: „Vine/Fruit Green Pruning Device“ – Kompanija razvija novi uređaj za zeleno rezanje kojim će se upravljati uz pomoć inovativnog pneumatskog sistema.

Kompanija: COFA Games

Projekat: „Awakening of Heroes“ – Kroz projekat će se razvijati nova multiplayer akciona strategija u realnom vremenu video igra, prilagođena različitim operativnim sistemima i uređajima.

Kompanija: Euro Cal

Projekat: „Innovative Ultrasonic Heat Meters“ – Kompanija će razviti novi ultrazvučni kalimetar koji će imati primenu u hemijskoj, prerađivačkoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

Kompanija: 365ads

Projekat: „Brides2Bride“ – Projekat će razviti platformu koja će pomoći budućim mladama u organizaciji venčanja.

Kompanija: Eipix Entertainment

Projekat: „Creating Worlds“ – Kompanija razvija novu, free to play (F2P) video igru koja spaja stil avanture bazirane na zagonetkama i skrivenim objektima sa bogatim interaktivnim sadržajem, smeštenim u narativno okruženje.

Kompanija: Ekofungi

Projekat: „21st Century Food“ – Kompanija će razvijati novu tehnologiju za uzgajanje pečurki sa visokom hranljivom vrednošću koje će se koristiti u ishrani i u medicinske svrhe.

Kompanija: NS Web Development

Projekat: „Clinic in Cloud“ – Cilj projekta je da razvije softversku uslugu za klinike, koja će omogućiti lakše upravljanje podacima i zakazivanje pregleda pacijenata.

Kompanija: Coprix Media

Projekat: „Interactive the World Around Us“ – Kompanija razvija novo, interaktivno pomagalo za učenje prilagođeno potrebama dece predškolskog i školskog uzrasta.

Informacije o projektima kompanija koje su dobile finansiranje kroz Program sufinansiranja inovacija

Kompanija: Stan Technologies

Projekat: „High Speed Compact Size System for Filling and Sealing Yogurt in Preformed Cups“ – Kompanija će razviti kompaktnu i brzu mašinu za punjenje i pakovanje jogurta u čašama.

Kompanija: Techno Naiss

Projekat: „X-Ray Collimator With Automatic Filter Replacement – Kompanija će razviti napredni kolimator sa poboljšanim fokusiranjem i mehanizmom za automatsku zamenu filtera.

Podeli

Comments are closed.