Izjava Evropske komisije i visoke predstavnice o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama

0

Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama ističemo spremnost da iskorenimo nasilje nad ženama i devojčicama.

Nasilje nad ženama predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava, ali je i dalje prisutno u celom svetu. Stav da je zlostavljanje žena normalno i prihvatljivo je pogrešan i mora se promeniti. Svi smo odgovorni da otvoreno osudimo nasilje i zlostavljanje i pomognemo žrtvama.

Nasilje nad ženama se dešava svuda: kod kuće, na poslu, u školama i na univerzitetima, na ulici, u javnom prevozu i na internetu. Može se dogoditi svakoj ženi, a ugrožava njihovo blagostanje i sprečava ih da budu aktivne učesnice u društvu. Svaka druga žena u Evropskoj uniji je doživela verbalno, fizičko ili seksualno uznemiravanje na internetu. Prema podacima Eurostata, žrtve trgovine ljudima u EU u 80 odsto slučajeva su žene.

Širom sveta se svake godine prisilno uda 12 miliona devojčica mlađih od 18 godina – svake dve sekunde po jedna. Udate devojčice često brzo zatrudne, napuštaju školu i u većoj su opasnosti od nasilja u porodici nego žene koje se udaju kao odrasle. Najmanje 200 miliona žena i devojčica je pretrpelo genitalno sakaćenje, koje je danas još uvek prisutno u 30 zemalja. Migrantkinje su naročito ugrožene i izloženije su zlostavljanju i nasilju.

Iskorenjivanje nasilja nad ženama i devojčicama je okosnica Programa održivog razvoja do 2030. To je prvi korak ka miru i bezednosti u svetu i preduslov za promociju, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, demokratije i privrednog rasta.

Evropska unija sprovodi sistemske mere kako bi stala na kraj nasilju nad ženama i devojčicama. Postižemo dobre rezultate; stvari počinju da se menjaju.

Tokom prethodne dve godine smo pomogli više od 1,5 miliona devojčica i žena tako što smo pružili zaštitu i negu u slučajevima genitalnog sakaćenja žena; 3.000 zajednica, u kojima živi ukupno 8,5 miliona ljudi, javno je objavilo da prekida s tom praksom. Kad je reč o dečjim brakovima, u inicijativama EU za promenu odnosa prema pravima devojčica je učestvovalo 1,6 miliona ljudi.

Globalni izazovi zahtevaju globalna rešenja, koja najbolje mogu da se oblikuju i sprovedu u delo u tesnoj saradnji s našim međunarodnim partnerima i putem efikasnog multilateralizma. U decembru prošle godine, Savet Evrope i organizacija UN Women su u saradnji s OECD-om postigli dogovor o suzbijanju nasilja nad ženama. Intenziviramo tu saradnju i pozivamo svetske lidere iz javnog i privatnog sektora da se uključe u intenzivniju globalnu borbu protiv nasilja nad ženama.

U saradnji s Ujedinjenim nacijama smo pokrenuli inicijativu Spotlight – globalnu višegodišnju inicijativu za iskorenjivanje svih vidova nasilja nad ženama i devojčicama. Dosad nezapamćenim početnim ulaganjem od 500 miliona evra štitimo žene i devojčice koje su njihova društva ućutkala, a koje sada žele da progovore. Omogućujemo im da se njihov glas čuje. Vodimo i globalnu akciju za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja u kriznim situacijama, koja okuplja blizu 80 humanitarnih organizacija sa ciljem preuzimanja odgovornosti za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

Radimo i na dovršetku pristupanja EU Istanbulskoj konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, kojom se žrtvama daje pravo na zaštitu i podršku.

Moramo jednom za svagda da iskorenimo rodno zasnovano nasilje. Evropska unija će i dalje neumorno raditi na postizanju tog cilja. Život bez nasilja je neotuđivo osnovno pravo. Kad se sloboda oduzima ženama i devojčicama, oduzima se celom svetu.”

Podeli

Comments are closed.