Migracije: Veća pomoć za vanredne situacije Španiji i Grčkoj

0

Evropska komisija je opredelila 45,6 miliona evra pomoći za vanredne situacije kako bi podržala napore Španije i Grčke da se izbore sa migracijskim izazovima sa kojima su suočene. Pomoć Španiji od 25,6 miliona evra će biti usmerena na unapređenje prihvatnih kapaciteta na južnoj obali, u Seuti i Melilji, kao i na povećanje broja povrataka.

Preostalih 20 miliona evra je dodeljeno Visokom komesarijatu UN za izbeglice (UNHCR) a biće iskorišćeni za poboljšanje uslova u prihvatnim centrima za migrante u Grčkoj, pre svega na ostrvu Lezbos.

Dimitris Avramopulos, komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo, izjavio je: „Komisija nastavlja da ispunjava svoju obavezu pružanja podrške državama članicama koje su pod pritiskom. Broj dolazaka u Španiju je tokom prošle godine povećan, pa joj stoga moramo pomoći da se izbori tom situacijom i da vrati one koji nemaju pravo da ostanu. Iako je Sporazum između EU i Turske značajno doprineo smanjenju broja dolazaka u Grčku, zemlja i dalje trpi veliki migracijski pritisak, naročito na ostrvima. Državama članicama je do sada je za upravljanje migracijama dodeljeno preko milijardu evra pomoći za vanredne situacije.”                 

Najnovija pomoć označava važnu prekretnicu: naime, Komisija je do sada mobilisala preko milijardu evra pomoći za vanredne situacije u okviru aktuelnog finansijskog okvira (2014-2020) kako bi državama članicama pomogla da upravljaju migracijama – podrška je bila usmerena na članice koje su pod najvećim pritiskom poput Italije, Grčke, Bugarske, Hrvatske, Nemačke, Švedske te Španije.

Podeli

Comments are closed.