Mobilni timovi za inkluziju Roma učestvovali u prvoj grupi obuka

0

Članovi devet mobilnih timova za inkluziju Roma učestvovali su u obuci koja je organizovana od 9-13. juna u Rumi. U okviru projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma”, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, formirane su mobilne jedinice u 20 pilot opština i gradova.

Sastavljeni od zdravstvenih medijatorki, pedagoških asistenata, opštinskih romskih koordinatora i predstavnika Centara za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje, mobilni timovi predstavljaju nov koncept u radu sa populacijom romske nacionalnosti.

image(1)

Timovi iz Odžaka, Sombora, Novog Sada, Koceljeve, Palilule, Zvezdare, Kovina, Pančeva i Smedereva učestvovali su u prvoj grupi obuka, dok će za preostale timove trening biti organizovan tokom jula. Teme su uključivale uticaj kulturnih i društvenih različitosti na pristup uslugama koje obezbeđuju državne institucije, pravo na jednak pristup ovim uslugama, kao i negativan uticaj stereotipa i predrasuda. Deo obuke je posvećen preprekama za pristup zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, obrazovanju i zdravstvenim uslugama.  Tokom treninga se razgovaralo i o podršci mobilnih timova poboljšanju uslova stanovanja, kao i o saradnji lokalnih institucija. Posebno značajna tema je rodna ravnopravnost, koncept, integrisan pristup i položaj Romkinja.

Nakon dela obuke koji je posvećen operativnom akcionom planiranju, odabiru prioriteta, definisanju aktivnosti, podeli uloga i odgovornosti, svaki mobilni tim će pripremiti nacrt operativnog akcionog plana za period od 1.avgusta do 31. decembra 2014. godine.

Podeli

Comments are closed.