Mogerini i Han o mišljenju Venecijanske komisije o izmenama Ustava Turske

0

Zajedničko saopštenje visoke predstavnice/potpredsednice Federike Mogerini i komesara Johanesa Hana povodom mišljenja Venecijanske komisije o izmenama Ustava Turske i nedavnim događajima:

Primili smo k znanju mišljenje Venecijanske komisije o izmenama Ustava Republike Turske koje je Velika narodna skupština usvojila 21 januara 2017.

Kako se ističe u mišljenju Venecijanske komisije, Turska ima suverenitet da odlučuje o svom sistemu upravljanja. Svesni smo činjenice da je zemlja izložena nizu izazova i podržavamo je u borbi protiv pošasti terorizma. Nastavljamo da podržavamo gostoprimstvo sa kojim se ophodi prema izbeglica iz ratom razorenih područja u svom okruženju.

Pozdravljamo činjenicu da je Turska najavila mere za sprovođenje preporuka Saveta Evrope koje se tiču vanrednog stanja i zahvaljujući kojima će preduzete mere uskladiti sa evropskim standardima.

Međutim, primedbe Venecijanske komisije na predložene ustavne izmene izazivaju ozbiljnu zarinutost zbog prekomerne koncentracije moći u jednom kabinetu što može imati ozbiljne posledice po preko potrebni sistem kočnica i ravnoteža kao i po nezavisnost pravosuđa. Osim toga, zabrinutost izaziva i činjenica da se čitav proces unošenja ustavnih izmena odvija tokom vanrednog stanja.

Predložene izmene, ukoliko budu odobrene na referendumu 16. aprila, a naročito njihova praktična primena, biće predmet procene u kontekstu obaveza koje je Turska preuzela kao zemlja kandidat za članstvo u EU i kao članica Saveta Evrope.

Pozivamo Tursku da nastavi i dalje produbi tesnu saradnju sa Savetom Evrope i njegovim telima te da reši njihove zabrinutosti i sprovede njihove preporuke.

U svetlu tenzija između Turske i nekih država članica EU u proteklih nekoliko dana, ključno je da se izbegne dalja eskalacija i nađu načini da se aktuelna situacija smiri. Odluke o sastancima i protestima u državama članicama se tiču dotičnih država članica u skladu sa važećim odredbama međunarodnog i nacionalnog prava.

Evropska unija poziva Tursku da se uzdrži od izjava i činova koji bi mogli da dodatno pogoršaju situaciju. Pitanja od značaja se mogu rešiti samo otvorenim i neposrednim komunikacionim kanalima. Nastavićemo da pružamo naše dobre usluge u interesu odnosa EU i Turske.

Podeli

Comments are closed.