Unapređenje nacionalnog zakonodavstva o vodama i implementacija evropskih pravila o obeležavanju namirnica bile su teme brifinga „Šta evropski standardi donose Srbiji – ka bezbednoj hrani i vodi“, održanog u sredu 4. marta 2020. u Beogradu.

Otvarajući brifing održan u EU info centru, vođa projekta Pravna podrška pregovorima (PLAC III) Andrej Engelman rekao je da je projekat krajem 2019. godine započeo organizovanje seriju događaja pod nazivom  „Šta evropski standardi donose Srbiji“ kako bi se medijima i javnosti približio proces evropskih integracija i njegove koristi.

U uvodnom obraćanju, šef Operacija III u Delegaciji Evropske unije u Srbiji Sakelaris Hurdas rekao je da je Srbija postgla dobar napredak u pregovaračkom poglavlju 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, „posebno kada se ima u vidu da je to jedno od najkomplikovanijih poglavlja“.  On je kao posebno važno istakao da je da je otvorena Nacionalna laboratorija za bezbednost hrane. „Hrana mora da bude bezbedna, jer ide na unutrašnje tržište EU“, rekao je Hurdas.

U pregovaračkom pogavlju 27, Zaštita životne sredine i klimatske promene, Srbija je podnela pregovaračku poziciju koju Evropska komisija sada razmatra, podsetio je Hurdas i čestitao Srbiji na tome jer se radi o dokumentu na „čak 1.600 strana“. Prema njegovoj oceni, posebna pažnja i dodatne investicije neophodne su u upravljanju otpadnim vodama.

„Napredak koji je u EU postignut u oblasti voda je vidljiv – 95 odsto građana u EU ima čistu vodu“, rekao je on. Hurdas je rekao i da je Zeleni dogovor apsolutni prioritet Evropske komisije, kao i da je u pripremi Zelena agend za Zapadni Balkan koja će biti predstavljena na proleće.

Savetnica u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirjana Veljković zahvalila je Evropskoj uniji na kontinuiranoj podršci i PLAC III projektu na ekspertizi.

Projektni eksperti Rejmod O’Rurk predstavio je zakonodavstvo EU koje reguliše pravilno obeležavanje namirnica i kako treba da izgledaju zdravstvene i prehrambene izjave na njima. Prema njegovim rečima, kompanije sada koriste EU registar zdravstvenih izjava, dok je za prehrambene izjave propisano šta izjava obavezno mora da sadrži. Srbija ima Pravilnik o zdravstvenim i prehrambenim izjavama, a kroz projekat PLAC III u toku je izrada Vodiča za primenu pravilnika.

O unapređenju zakonodavstva o vodi govorio je projektni ekspert Robert Silig. On je predstavio Okvirnu direktivu o vodama, kao i direktive o vodi za piće i vodi za kupanje, kao i iskustvo zemalja članica EU. Kroz PLAC III projekat pružena je ekspertska podrška Ministarstvu zdravlja Srbije u izradi Nacrta zakona o vodi namenjenoj ljudskoj upotrebi u koji je preneto EU zakonodavstvo.

Uz projektne eksperte, savetnici u Ministarstvu zdravlja Mirjana Veljković i Zvonko Platiša odgovarali su na pitanja novinara. Brifingu su prisustvovali i predstavnici zainteresovane javnosti – Koalicije 27, Centra za evropsku politiku, Evropskog pokreta u Srbiji, Centra za unapređenje životne sredine, Ambasadora održivog razvoja, Udruženja potrošača „Efektiva“ i Pokreta za zaštitu potrošača Srbije.