Nastavljen projekat za bolje upravljanje ljudskim resursima u lokalnim samoupravama

0

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” ušao je u drugu fazu, kažu predstavnici međunarodnih organizacija i vlasti. Cilj je da se uspostavi sistem za stručno usavršavanje zaposlenih u gradovima i opštinama u Srbiji, a ukupna vrednost projekta je četiri miliona evra.

Trogodišnji projekat finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Srbije, Kancelarijom SE u Beogradu i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Šef drugog sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Štefen Hudolin ocenjuje da je Vlada Srbije kontinuirano posvećena reformi javne uprave na centralnom i lokalnom nivou.  Kaže da je lokalni nivo vlasti jako važan jer je velika većina zakonodavstva EU kroz kohezione fondove usmerena na lokalnu samoupravu.

“Za zemlje članice EU, kao i za one koje su njeni kandidati, administrativni kapaciteti i razvoj ljudskih resursa u jedinicama lokalne samouprave je od suštinskog značaja za ostvarivanje efikasne reforme”, rekao je Hudolin.

Po njegovim rečima, u lokalnim samoupravama u Srbiji treba da se uspostave evropske vrednosti kao što su predvidljivost, odgovornost, transparentnost, finansijska stabilnost, kao i učešće gradjana u javnoj upravi.

Uspostavljanje sistema za stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnim samoupravama podići će kapacitet lokalne samouprave za pružanje usluga građanima, a sve u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u Srbiji, kaže generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.

“Da bi mogao da se ostvari postavljen cilj naše zemlje da udje u EU neophodno je da se oko 60 do 70 odsto evropskih vrednosti ostvari na lokalnom nivou vlasti u Srbiji”, tvrdi Staničić.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da se reforma javne uprave u Srbiji ne zasniva na kratkoročnim i površnim promenama.

“Promene su zahtevne i kompleksne s obzirom na to da sistem javne uprave podrazumeva oko 500.000 zaposlenih i odnosi se na sve republičke, pokrajinske i lokalne organe i javne službe, a bez javnih preduzeća. Reforma javne uprave je visoko pozicionirana u kriterijumima za ulazak Srbije u Evropsku uniju”, navodi ministar.

Podeli

Comments are closed.