Od 1. aprila na snazi nova pravila kojima se garantuje pravo na pretpostavku nevinosti i pravo na prisustvo suđenju

0

Nova pravila EU, kojima se garantuje da su optuženi ili osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela nevini dok se ne dokaže suprotno, stupaju na snagu u nedelju 1. aprila. Osim toga, novim pravilima će se bolje zaštiti pravo na ćutanje i pravo na prisustvovanje sopstvenom suđenju. Koristi od prava vezanih za krivični postupak će imati građani širom EU, budući da do sada nisu uživali istu zaštitu u svim državama članicama.

Komesarka za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost, Vera Jurova, izjavila je: „U krivičnim postupcima godišnje učestvuje devet miliona ljudi širom EU. Pretpostavka nevinosti je osnovno pravo i kao takvo se mora poštovati u celoj Evropi. Pravo na fer suđenje mora biti garantovano svim građanima. Pozivam sve države članice da ova pravila primene što pre.”

Zahvaljujući direktivi, biće zabranjeno javno impliciranje krivice dok se ona ne dokaže. Osim toga, direktiva garantuje pravo na ćutanje. U slučaju kršenja prava na prisustvovanje suđenju, građani imaju pravo na novo suđenje.

Ova direktiva je deo paketa od šest zakona kojima se garantuje zajednički minimum standarda o pravima optuženih i okrivljenih u krivičnom postupku. Paketom o pravima u krivičnom postupku se obezbeđuje da optuženi ili osumnjičeni uživaju ista prava bilo da se nalaze u svojoj zemlji ili negde drugde u EU, a otvara se i prostor za bolju saradnju pravosudnih organa širom EU. Više informacija o pravima učesnika u krivičnim postupcima je dostupno ovde kao i u informativnom listu.

Podeli

Comments are closed.