Počeo projekat „EU za bolju životnu sredinu“

0

Status Srbije u pripremama za pregovore oko poglavlja 27 bio je glavna tema početne konferencije projekta „EU za bolju životnu sredinu“. Dvogodišnje aktivnosti finansira Evropska unija sa dva miliona evra.

Opšti cilj projekta je unapređenje strateške politike, pravnog i institucionalnog okvira u oblasti zaštite životne sredine i usvajanje direktiva EU u sektorima kvaliteta vazduha, rukovanja hemikalijama i na temu horizontalnih pitanja koja se odnose na zaštitu životne sredine. Takođe, pruža se podrška u realizaciji Nacionalne strategije aproksimacije u oblasti zaštite životne sredine.

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, glavnog korisnika projekta, govorili su o iskustvu Srbije u oblasti zaštite vazduha i u oblasti hemikalija. Učesnici iz Republičkog geodetskog zavoda prezentovali su svoje iskustvo u vezi sa INSPIRE direktivom (o infrastrukturi za prostorne informacije u Evropi), a predstavljena su i iskustva država članica Unije – Češke i Francuske – u sprovođenju pravnih tekovina EU.

Projekat „EU za bolju životnu sredinu“ trebalo bi da pomogne Srbiji u preduzimanju mera za poboljšanje kvaliteta vazduha, zatim mera za uređivanje proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebe hemikalija i biocida, s ciljem zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Projekat uključuje izradu Nacionalne strategije zaštite vazduha sa relevantnim Akcionim planom, izradu osam specifičnih planova za sprovođenje 6 posebnih direktiva i 2 uredbe (DSIP/RSIP), od kojih se pet odnosi na sektor zaštite vazduha, jedan na INSPIRE direktivu, i dva specifična plana za sprovođenje uredbi iz oblasti upravljanja hemikalijama.

Dokumenti nastali tokom rada pomoći će predstavnicima Srbije u procesu pregovora sa Evropskom unijom za pripremu dobro argumentovane pregovaračke pozicije.  Na taj način, projekat nastavlja da pruža tehničku podršku Ministarstvu zaštite životne sredine i drugim zainteresovanim stranama u pripremi strateških, planskih i programskih dokumenata koji predstavljaju zahteve u procesu usklađivanja zakona i pregovora o pristupanju EU.

Podeli

Comments are closed.