Pojačane sankcije Rusiji

0

Pojačane sankcije EU protiv Rusije stupile su na snagu nakon objave pravnih akata u Službenom listu EU.

Sankcije uključuju ograničen pristup Rusije tržištima kapitala EU. Pet najvećih ruskih državnih preduzeća više neće moći da dobije zajmove od državljana i kompanija iz EU.

Istovremeno je zabranjena i trgovina novim obveznicama i sličnim finansijskim instrumentima sa rokom dospeća dužim od 30 dana. Ista ograničenja se odnose i na tri najveće ruske kompanije iz sektora odbrambene industrije kao i na tri energetske kompanije.

Pružanje brokerskih usluga je takođe obuhvaćeno zabranom.

Osim toga, usluge poput bušenja, testiranja izvora nafte i seče drveta, neophodnih za istraživanje i proizvodnju nafte u dubokim vodama i priobalju Arktika, kao i projekte koji se tiču proizvodnje nafte iz škriljaca, neće biti pružane na teritoriji Rusije.

Istovremeno je proširena i zabrana izvoza robe i tehnologije dvostruke namene čiji je krajnji korisnik vojska, te sada uključuje i spisak devet kompanija odbrambene industrije koje ne smeju da uvezu robu dvostruke namene iz EU.

Još 24 osobe su dodate na listu onih koje podležu zabrani putovanja i zamrzavanju imovine. Spisak obuhvata osobe uključene u akcije podrivanja teritorijalnog integriteta Ukrajine, uključujući novo vođstvo Donbasa, vladu na Krimu kao i ruske rukovodioce i oligarhe.

Sankcijama je sada obuhvaćeno 119 osoba dok je zamrznuta imovina 23 pravna lica. Zakonski osnov omogućava zamrzavanje imovine i zabranu putovanja onim fizičkim i pravnim licima koja posluju sa separatističkim grupama u regionu Donbasa.

Predsednik Saveta EU Herman Van Rompej saopštio je da će Komitet stalnih predstavnika (COREPER) pre isteka meseca podrobno razmotriti primenu mirovnog plana na osnovu procene koju je uradila Evropska služba spoljnog delovanja (EEAS).

“Uvek smo isticali mogućnost ukidanja i prilagođavanja sankcija. Stoga, ukoliko ponovno razmatranje ili situacija na terenu dozvole, Komisija i Evropska služba spoljnog delovanja će izneti predlog o izmenama, suspenziji ili ukidanju sankcija, delimično ili u celosti”, navodi se u saopštenju Van Rompeja.

Pročitajte jos ovde.

Podeli

Comments are closed.