Projekat Pravna podrška pregovorima – PLAC III zvanično je predstavljen u Beogradu. Glavni korisnici projekta su Ministarstvo za evropske integracije (MEI) i Pregovarački tim za vodjenje pregovora o pristupanju Srbije EU a korisnici su i resorna ministarstva i institucije zadužene za uskladjivanje zakonodavstva u okviru odredjenih pregovaračkih poglavlja.

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar ocenjuje da je proces uskladjivanja sa pravnim tekovinama EU danas zahtevniji nego u vreme kada je Slovenija ulazila u EU, jer je mnogo toga u međuvremenu promenjeno.

„Na putu ka EU, potrebno je usklađivanje sa pravnim tekovinama Unije, jačanje administrativnih kapaciteta i da izrada procesa bude transparentnija. EU je tu da podrži Srbiju, do sada je uložila 6 milijardi evra u različite projekte,“ napominje Norčič Štamcar.

Vođa projekta Andrej Engelman ocenjuje da je projekat PLAC III poseban jer ide kroz celo područje pregovora, popunjava „rupe“ i fleksibilan je, dodajući da će u Srbiji tokom realizacije svaki dan biti u proseku po pet stranih eksperata da pomognu.

„Cilj projekta je da se ubrza proces evrointegracija, da se Srbija što brže pribiližava EU i, što je još važnije, da se pomaganjem Srbiji da dostigne standarde EU poboljša svakodnevni život gradjana“, kaže Engelman.

Planirano je da PLAC III obuhvati 11 pregovaračkih poglavlja ali plan nije konačan i biće prilagodjavan prema potrebama, kaže specijalni savetnik u MEI Vladimira Ateljevića.

Šefica Pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže da je najveći deo posla u procesu pristupanja EU na Srbiji i dodaje da će PLAC III pomoći da se ispune sve komponente harmonizacije zakonodavstva – usvajanje, implementacija i primena.

Korist će se posebno videti u oblasti energetike, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitnarne politika ili politike konkurencije, ocenjuje ona.

Projekat PLAC III pruža pravnu podršku Vladi Republike Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU (acquis), pre svega, stručnom pomoći na unapređenju postojećeg i izradi novog zakonodavstva, kao i jačanjem kapaciteta institucija kojesu nadležne za vođenje pregovora sa EU. Osnovni cilj projekta je postizanje visokog nivoa usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i uspešna primena tih propisa.

Dvoipogodišnji projekat (januar 2019-jul 2021) finansira Evropska unija sa više od 2,7 miliona evra. Ovo je treći projekat pravne podrške pregovorima koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU.