Pregled stanja u pravosuđu u 2017: pravosudni sistemi sve delotvorniji, ali su izazovi i dalje tu

0

Komentarišući najvažnije rezultate ovogodišnjeg izdanja Pregleda stanja u pravosuđu, komesarka Jurova je izjavila: „Peto izdanje Pregleda potvrđuje da su delotvorni pravosudni sistemi ključni za izgradnju poverenja i podsticajnog okruženja za preduzeća i ulaganja na jedinstvenom tržištu. Pozivam države članice da se postaraju da se svaka pravosudna reforma sprovodi uz poštovanje vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa. Ovo je ključno kako bi građani i preduzeća mogli da u potpunosti ostvare svoja prava. Nezavisno i delotvorno pravosuđe je osnovni stub svakog demokratskog društva.”

Pregled pravosudnih sistema u EU daje uporedni pregled efikasnosti, kvaliteta i nezavisnosti pravosudnih sistema u državama članicama EU sa ciljem da pomogne nacionalnim vlastima da unaprede pravosudne sisteme.

U svom petom izdanju, Pregled pravosuđa po prvi put obuhvata podatke o kanalima na koji potrošači traže ostvarivanje svojih prava i podatke o dužini trajanja predmeta vezanih za pranje novca. Kada je u pitanju stanje nezavisnosti pravosuđa u državama članicama, ovo izdanje uključuje novo istraživanje o razlozima za nedostatak poverenja građana i preduzeća u pravosudne sisteme, te nove podatke o merama za zaštitu nezavisnosti sudstva.

Komisija je danas objavila i rezultate Eurobarometrovih istraživanja o tome kako javno mnjenje i preduzeća ocenjuju nezavisnost nacionalnih pravosudnih sistema.

Za više informacija pogledajte saopštenje za štampu, integralni Pregled za 2017, najčešća pitanja i odgovore, informator i video snimak sa konferencije za štampu.

Podeli

Comments are closed.