Projekat EU vitalan za privrednike i bolju zaštitu potrošača

0

Projekat EU “Jačanje sistema tržišnog nadzora u Srbiji za neprehrambene i prehrambene proizvode”, bio je “vitalan za jačanje kapaciteta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, da pruži bolju zaštitu potrošačima i osigura fer konkurenciju bez nepotrebnih trgovinskih ograničenja”, rekla je pomoćnik ministra i nacionalni direktor projekta Lidija Stojanović na završnoj konferenciji održanoj u Beogradu.

Prema rečima šefa sektora II Delegacije EU u Srbiji Hoze Antonio Gomez Gomeza, zadatak usaglašavanja domaćeg zakonodavstva i prakse, sa novim zakonodavnim okvirom EU u oblasti tržišnog nadzora, je “Sizifov posao”.

To podrazumeva pregled, proveru i odobravanje hiljada stranica zakona. Ali “nagrada za to je značajna, s obzirom da će srpskim privrednicima omogućiti pristup tržištu EU sa više od 500 miliona potrošača”, rekao je Gomez Gomez.

Tokom dve i po godine koliko je projekat trajao, službenici su obučeni sa zahtevima za novim pristupom akreditaciji i tržišnom nadzoru u skladu sa Novim zakonodavnim okvirom 2008/765 EU, kao i sa standardima i zakonodavstvom.

Gotovo 900 službenika učestvovalo je na različitim predavanjima i studijskim posetama državama EU o tome kako sistem funkcioniše.

Kao što je objasnio koordinator za bezbednost u Odeljenju za tehnički nadzor tržišne inspekcije Goran Aksentijević, novi pristup odraziće se i na privredu jer “sada će svako, od proizvođača do maloprodaje biti obavezan da ispuni suštinske, usaglašene bezbednosne i ostale zahteve, ako želi da posluje. Oni koji ne budu usaglašeni, mogu biti odgovorni za posledice i kažnjeni. Sada je prilično jasno da niko ne može da prebaci odgovornost na nekog drugog”, izjavio je Aksentijević.

To je dobra vest za potrošače. Novi EU sistem tržišnog nadzora poziva na efikasnu razmenu informacija i komunikaciju širom Evrope, tako da nebezbedni i neusaglašeni proizvodi mogu biti tretirani suštinski i koordinirano.

Zbog toga, kroz ovaj projekat, Srbija i EU zajednički finansiraju razvoj i primenu novog, sofisticiranog sistema upravljanja informacijama, koji se sastoji iz dva dela. Prvi je baza podataka koja će pružati detaljne informacije o inspekcijama i privrednim subjektima. Drugi deo sistema dalje širi informacije o neusklađenim i/ili opasnim proizvodima kojima treba sprečiti ulaz na tržište Srbije, i/ili ih sa njega povući.

To služi javnom interesu i pruža podršku srpskim vlastima koje su odgovorne za bezbednost proizvoda. Sistem je sada u završnoj fazi i uskoro će biti spreman, a u narednim godinama, što se više podataka u njega bude unosilo, pružaće veću podršku u radu inspektora.

“Potrošači i privrednici u Srbiji imaće podjednaku korist od napretka koji je postignut uz pomoć ovog EU projekta”, zaključila je nacionalni direktor projekta Lidija Stojanović.

Tržišni nadzor – Saopštenje

Podeli

Comments are closed.