Rekonstrukcija zelene pijace u Aleksincu uz podršku Evropske unije

0

Zelena pijaca u Aleksincu biće rekonstruisana zahvaljujući sredstvima Evropske unije koja je, preko razvojnog programa EU PRO, opredelila 149.581 evra za izgradnju nadstrešnice, sanaciju pijačnih mokrih čvorova i nabavku oko 150 novih tezgi za prodavce na pijaci.

Nakon završetka pripremnih radova koji su obuhvatili preseljenje buvlje pijace, raščišćavanje prostora i pripremanja temeljnih stopa za noseće stubove, trenutno su u toku radovi na postavljanju metalne krovne konstrukcije.

„Uz podršku Evropske unije i Vlade Srbije, Aleksinac će dobiti savremenu pijacu sa povećanim kapacitetima i boljim uslovima za prodavce i kupce poljoprivrednih i zanatskih proizvoda. Takođe, povećaće se broj radnih dana pijace što će omogućiti bolju snabdevenost stanovništa, ali i mogućnost da proizvođači i prodavci ostvare veće prihode“, rekao je predsednik opštine Aleksinac Nenad Stanković prilikom obilaska radova.

Aleksinac je prva lokalna samouprava koja je otpočela realizaciju projekta u grupi od 37 opština i gradova u kojima se, uz podršku  Evropske unije preko programa EU PRO, sprovode projekti unapređenja lokalne infrastrukture, i tako stvorila uslove da pijaca već tokom proleća dobije novi izgled.

Takođe, posebna pažnja će biti usmerena na aktivnosti koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja, a koje se sprovode u partnerstvu sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske. Naime, opština Aleksinac i Javno komunalno preduzeće treba da donesu pravilnike koji će regulisati rad zelene pijace, kao i davanje u zakup i korišćenje prodajnih mesta na pijaci.

Aktivnosti EU PRO-a, programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Podeli

Comments are closed.