Uvodjenja romskog jezika u osnovne škole u Srbiji je od velike važnosti i za romsku zajednicu i za proces evropske integracije Srbije, ocenili su učesnici skupa na kojem je obeležen početak projekta „Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji“ koji je finansirala EU a sprovodi ga Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica iz Beograda.

“Projekat, koji EU podržava i finansira, je jedan od najznačajnijih među projektima za inkluziju Roma koji se sprovode u Srbiji”, izjavio je Nikola Bizel iz Delegacije EU u Srbiji.

“Opipljive mere kojima se poboljšava položaj Roma su od ključne važnosti za pregovore o poglavlju 23, a EU je da pomogne vladi i romskoj zajednici u tome”, rekao je on.

Nastavnici u tome imaju važnu ulogu jer prenose jezik, kulturu i vrednosti deci i doprinose njihovoj inkluziji u društvo, naveo je Bizel napominjući da još puno treba uraditi da bi se dostigao zadovljivajući nivo integracije Roma u društvo, naročito na lokalnom nivou.

Koordinator projekta Ljuan Koko je ocenio da se sada postavljaju temelji za uvodjenje romskog jezika kao izbornog predmeta.

On je rekao da treba utvrditi mogućnosti za uvođenje predmeta, razviti obrazovni programi i omogućiti sertifikaciju nastavnika na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta, koje će angažovati ministarstvo obrazovanja.

Projekat je usmeren na to da roditelji upišu decu na časove romskog kao izbornog predmeta, jer je jako važno da i deca I društvo uče o Romima i njihovom jeziku. Koko je naveo da će projekat trajati 20 meseci i da je njegova vrednost 158.600 evra, od čega je EU donirala 134.800 evra.

rajkoKnjiževnik, dr Rajko Đurić je govorio o istoriji i značaju romskog jezika u obrazovanju kao I o tome koliko je važno učenje jezika za kulturni identitet I društveni značaj Roma.

Jasminka Peruničić Alen iz Ministarstva obrazovanja je upozorila na nedostatak nastavnika, nezainteresovanost roditelja i nedovoljno dece da se formiraju odelenja. Najizraženiji problem je slab odziv roditelja, rekla je ona i dodala da za desetak škola ima dovoljno đaka, ali da ih roditelji nisu prijavili.

Cilj projekta „Uvođenje romskog jezika u osnovne škole u Srbiji“ je da poboljša i razvije obrazovne programe za decu i mlade zainteresovane za nastavu romskog jezika. Pored toga, na ovaj način će se osnažiti, edukovati i omogućiti sticanje sertifikata za najmanje 40 nastavnika predmeta Romski jezik są elementima nacionalne kulture, kao i podržati njihovo angažovanje u školama u kojima postoje uslovi da se realizuje nastava predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu” koji EU finasira sa 5.4 miliona evra, a sprovode Delegacija EU u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.