Stroža primena zakona o kontroli pušenja smanjuje broj preranih smrti

0

Prvi u seriji treninga za novinare “EU za tebe – šta evropski standardi donose Srbiji“ održan je u četvrtak, 31. oktobra 2019. godine, u organizaciji PLAC III projekta. Tema prvog treninga, održanog u EU info centru u Beogradu, bila je “Upotreba duvana i EU – očekivanja, izazovi i iskustva zemalja članica”.

Predstavljajući projekat PLAC III, vođa projekta Andrej Engelman rekao je da je cilj svih projektnih aktvinosti da se postigne usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, čime se doprinosi pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

“Cilj je da se pomogne Srbiji da dostigne visoke standarde EU, a samim tim pomažemo da se poveća životni standard građana”, reko je on. Prema rečima Engelmana, pregovaračko poglavlje 28 – zaštita potrpšača i zaštita zdravlja – jedno je od najvažnijih oblasti u kojima PLAC III pruža podršku Srbiji.

U uvodnom obraćanju, šef operacija Delegacije EU u Srbiji Ingve Engstrom rekao je da Evropska unija pokušava da uspostavi ravnotežu između slobode pušača i slobode nepušača, jer pušenje ubija i ima ne samo ozbiljne zdravstvene, već i teške ekonomske posledice.

“Ovde se ne radi o potpunoj zabrani pušenja, već o obavezi države da obezbedi da se manje puši i da oni koji ne puše ne trpe posledice. Za državu je jako skupo da leči one koji su se razboleli zbog pušenja, bilo da se radi o malignim bolestima ili nekim drugim“, naveo je Engstrom.

Projektne ekspertkinje Vesna Kerstin Petrič i Uliana Bakh predstavile su novinarima direktivu Evropske unije koja se odnosi na upotrebu duvana, podatke o zdravstvenim posledicama, ekonomskim troškovima i predviđanja.

Svake godine, 700.000 ljudi u EU umire od posledica pušenja; 517 milijardi evra iznose ekonomski gubici na nivu Unije nastali u vezi sa pušenjem duvana, samo zbog posledica po zdravlje, rekla je Vesna Kerstin Petrič.

Ona je navela da u proseku 27 odsto populacije u EU puši, kao i da je Svetska zdravstvena organizacija procenila da je upotreba duvana odgovorna za 16 odsto svih smrtnih ishoda kod starijih od 35 godina u evropskom regionu.

Prema njenim rečima, Okvirna konvencija o kontroli duvana usvojena je ne samo zbog zdravstvenih aspekata, već i ekonomskih, jer upotreba duvana nameće troškove i državi i preduzećima.

U EU je na snazi Direktiva o upotrebi duvana, iz 2014. godine, koja uređuje proizvodnju, označavanje i prodaju duvanskih proizvoda, ali i obavezuje proizvođače da obaveštavaju članice EU o sastojcima korišćenim u proizvodnji. Osim toga, države članice ulažu napore u obezbeđivanju poštovanja zabrane pušenja na javnim mestima, kao i zabrane oglašavanja putem interneta i na sportskim događajima, ali idu i dalje.

Podaci Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za Srbiju pokazuju da polovini od 2,5 miliona pušača preti prerana smrt (pre 65. godine), rekla je Kerstin Petrič. Po oceni SZO, Srbija treba da učini više na primeni zabrane pušenja u javnim prostorima, reklamiranju na mestu prodaje, prikazivanju na televiziji i u filmovima.

Ako se usvoje stroži zakoni, u narednih 40 godina moglo da bi se spreči čak 545.000 smrtnih slučajeva u Srbiji, govore projekcije SZO.

Podeli

Comments are closed.