Završen projekat za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji

0

Zajednički projekat Saveta Evrope i Evropske unije protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji (MOLI-Srbija), vredan 2.2 miliona evra, čiji je cilj bio doprinos demokratiji i vladavini prava kroz prevenciju i kontrolu pranja novca, finansiranja terorizma i drugih oblika privrednog i finansijskog kriminala u Srbiji u skladu a evropskim i međunarodnim standardima,uspešno je završen.

Projekat, koji je EU najvećim delom (90%) finansirala EU u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), pokrenut je 15. novembra 2010. i trajao je 42 meseca. Za sprovođenje projekta bila je zadužena Jedinica Saveta Evrope za privredni kriminal i saradnju.

Projekat je bio usmeren na unapređenje kapaciteta sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji u pogledu zakonodavstva, stručne osposobljenosti i operativnih mogućnosti. Najveći partner u sprovođenju projekta je bila Uprava za sprečavanje pranja novca u Srbiji (APML).

Tokom gotovo četvorogodišnjeg trajanja projekta pokrenuto je više od 50 inicijativa za ,kreiranje politika, reviziju propisa, procenu rizika i tipologije pranja novca. Takođe su sprovedene obuke i jačanje kapaciteta APML-a, supervizora finansijskog sektora, inicirano sprovođenje zakona, tužilaca i sudija, kao i jačanje informaciono-tehnoloških (IT) kapaciteta organa zaduženih za pitanja pranja novca.

Projekat je značajno doprineo izradi nacrta nove Strategije i akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma te pregledu 40 zakonodavnih i regulatornih akata koji se tiču finansijskog sektora.

Zahvaljujući ovom projektu, između ostalog, završene su dve nacionalne procene rizika o pranju novca i finansiranju terorizma, kao i ciljane procene sektora visokog rizika u pogledu transfera novca i neprofitnih organizacija. Obavljen je sveobuhvatni pregled praksi i okvira međuagencijske saradnje u oblastima sprovođenja zakona i nadzora kao i značajna nadgradnja kapaciteta IT sektora u APML.

Savet Evrope i Evropska unija izražavaju zahvalnost korisnicima za njihovo aktivno učešće i posvećenost implementaciji projektnih aktivnosti, posebno APMLu, te Narodnoj Banci Srbije, kancelariji tužioca, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu pravde, i drugim ministarstvima i agencijama koje su učestvovale u aktivnostima i doprinele uspešnom ishodu projekta.

Podeli

Comments are closed.