Srbija unapređuje istraživanje i korišćenje novih tehnologija, zahvaljujući laboratorijama za napredna istraživanja u Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ne tako davno, bilo bi gotovo nezamislivo odabrati Srbiju kao lokaciju za istraživanja u oblasti virtuelne realnosti, eZdravlja ili veštačke inteligencije. Tri nove laboratorije su otvorene ovog leta u Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu gde mladi i talentovani istraživači iz Srbije mogu da pomeraju granice ovih najnaprednijih naučnih polja u sopstvenoj zemlji.

Nove laboratorije su najnovije poglavlje u razvoju Inovacionog centra koji je 2006. godine osnovan kao firma koja posluje pod okriljem Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Cilj je bio povezivanje nauke i privrede kako bi se došlo do najnaprednijih inovacija u oblastima elektrotehnike i informacionih tehnologija.

Nove laboratorije „opremljene su najnaprednijim senzorskim sistemima i računarskom opremom, što omogućava nova naučna istraživanja i projekte zasnovane na najnaprednijim tehnološkim konceptima“, izjavio je Ilija Radovanović, zamenik direktora Inovacionog centra.

Ova vredna oprema koja će se koristiti za proučavanje virtuelne realnosti, eZdravlja i biomedicinskog inženjerstva, kao i za industrijsku automatizaciju i upravljanje, finansirali su Evropska investiciona banka, Evropska unija, Razvojna banka Saveta Evrope i Vlada Republike Srbije.

„Uloženo je preko 200 miliona evra u istraživanje i razvoj u Srbiji, i ponosni smo zbog izvrsnih rezultata naših zajedničkih napora da pokrenemo inovacije u Srbiji, konkurentnost privrede i napredne tehnologije“, izjavila je Dubravka Negre, šefica Regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. „Uvideli smo važnost ohrabrivanja talentovanih mladih ljudi na početku karijere da usmere ideje kroz sistem profesionalne podrške koja im omogućava da razvijaju karijeru u sopstvenoj zemlji.“

Inovacioni centar je od osnivanja uključen u preko 150 projekata na kojima sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim naučnim i istraživačkim institucijama, kao i predstavnicima industrije.

„Inovacioni centar će nastaviti misiju povezivanja talenata, znanja i veština, iskustava, ideja i kreativnosti“, kaže Radovanović, „gradeći okruženje koje je povoljno za razvoj novih inovativnih projekata, istraživanja i rešenja, kao i profesionalnih kompetencija naših inženjera i istraživača.“

Ovakva ulaganja i projekti su stavili Srbiju na globalnu inovacionu mapu. Danas mnoge međunarodne kompanije i univerziteti angažuju stručnjake ovog Inovacionog centra da vrše istraživanja za njihove proizvode koji su potencijalne tržišne inovacije. Mladi naučnici Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta se stoga suočavaju sa istim profesionalnim izazovima, ali imaju i iste prilike kao i u drugim evropskim zemljama.

Primena novih nalaza i zaključaka ovih laboratorija je višestruka – od softvera, preko zdravstvenog sistema i medicine, do igara i sportske industrije, marketinga i obrazovanja. Inovacioni centar trenutno razvija tehnološke inovacije zasnovane na Industriji 4.0, koja se fokusira na digitalizaciju industrijskih procesa i Društvo 5.0, konceptu koji ima za cilj da uspostavi ravnotežu između privrednog napretka i društvenog razvoja.

„Otvoreni smo za nove naučne i komercijalne saradnje, proširenje naše mreže partnera, i razmenu znanja i iskustva u svim oblastima inovacija, kao što su veštačka inteligencija, informacione tehnologije, internet stvari (IoT), biomedicinsko inženjerstvo, virtuelnu realnost i tako dalje“, kaže Radovanović. „Povrh toga, naše laboratorije su dostupne inženjerima, istraživačima, studentima, institucijama, firmama i start-up kompanijama koje žele da pokrenu nova naučna istraživanja i razviju inovativne ideje.“