Samo tri meseca nakon završenog projekta besplatne pravne pomoći za interno raseljena lica i povratnike na Kosovu*, predstavljen je nastavak ovog projekta koji sprovodi Vlada Srbije uz finansijsku pomoć Evropske unije. Ovakav projekat pruža pravnu podršku od 2008. godine.

Projekat će se fokusirati na interno raseljena lica i povratnike po Sporazumu o readmisiji pa će svi oni imati mogućnost besplatne pravne pomoći, pribavljanja dokumentacije iz mesta porekla gde često ne mogu da odu, izrade i podnošenja podnesaka, zastupanja pred sudom i drugim institucijama u mestu porekla.

Kao i u prethodnim programima, kroz ovaj projekat biće pružena zaštita i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, s akcentom na imovinska prava interno raseljenih lica i povratnika prema Sporazumu o readmisiji.

„Pružanje pravne pomoći najugroženijoj populaciji je prioritet EU, kao i zaštita i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, s akcentom na imovinska prava interno raseljenih lica i povratnika prema Sporazumu o readmisiji“, rekla je Elvira Angulo Rodrigez, šefica prvog departmana operacija Delegacije EU u Srbiji.

Ona je istakla da je EU u ovaj projekat uložila 1,9 miliona evra, kao nastavak prethodnih faza projekta gde su rezultati bili izvanredni.

Tokom trajanja prethodnog programa, više od 5.000 slučajeva je rešeno, a više od 6.000 korisnika je bilo u mogućnosti da ostvari pravo i uživa svoja osnovna ljudska prava, podsetila je Angulo Rodrigez.

„Drago mi je da se ovaj projekat nastavio bez prekida. Hvala Delegaciji EU na prepoznavanju problema i važnosti ovakvog projekta. Zajedno ćemo se truditi da imamo više rešenih slučajeva“, rekla je Jelena Rajčević, šefica odseka za IPA projekte pri Kancelariji za Kosovo i Metohiju.

Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije spona je između korisnika i pružalaca usluga besplatne pravne pomoći.

„KIRS će gledati da što više pomogne implementaciji ovog projekta“, rekla je na konferenciji Dušica Popović, zamenica Komesara Komesarijata.

Međunarodna konsultantska grupa NIRAS je na čelu konzorcijuma koji sprovodi ovaj dvogodišnji projekat.

„Naš fokus će biti na krajnjim korisnicima – najugroženijim među interno raseljenim licima i povratnicima koji imaju prava na pravdu“, rekao je Milan Simić iz NIRAS-a.

Tim lider projekta Radoš Dabetić predstavio je mehanizam pomoći. Svi potencijalni korisnici mogu pozvati besplatni broj 0800 108 208, a onda će biti sastanak sa ekspertskim timom. Za razliku od prethodnih programa, sve kancelarije (Beograd, Kraljevo i Niš) imaće i mobilne timove za sve one koji ne mogu doći u kancelariju.

* Ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244/1999, kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti