Predsednik Barozo najavio da će novčani deo Nobelove nagrade za mir biti utrošen na projekte Inicijative EU „Deca mira“ za pomoć 23 hiljade dece pogođene ratom i sukobima.

Novčanim delom Nobelove nagrade za mir koju je dobila Evropska unija biće finasirana četiri projekta u okviru EU inicijative Deca mira, a sa detaljima projekta javnost je upoznao Žoze Manuelom Barozo, predsednik Evropske komisije.

Ideja da se novac od nagrade podari deci pogođenoj u sukobima širom sveta bila je jednoglasno podržana od strane predsednika Evropske komisije Žoze Manuel Barosa, Evropskog parlamenta Martina Šulca i Evropskog saveta Hermana Van Rompeja.

Predsednik Barozo je rekao: „Za nas je bilo očigledno da novac od Nobelove nagrade treba izdvojiti za najugroženije – deci ovoga sveta koja su često najteže pogođena ratovima. Želimo da sva deca uživaju konstantnu zaštitu svojih prava. Svaki devojčica i dečak na svetu treba da imaju priliku da razviju svoje talente. Promovisanje obrazovanja takođe daje šansu miru i omogućava da jednom postignut mir bude trajan. Želimo da „deca rata“ , postane „deca mira“..

Predsednik Van Rompej je rekao: „U situacijama sukoba deca su često najugroženija. Jedino je ispravno da od ove nagrade korist imaju mladi . žrtve oružanih sukoba. Drago mi je da će se ova inicijativa nastaviti i nakon ove prve godine. Verujem da projekt Deca mira „može da postane simbol posvećenosti Evropske unije prema onima u nevolji širom sveta“.

Predsednik Šulc rekao: „Deca su najugroženija žrtve sukoba. Oni su naša budućnost, a u pitanju je njihova lična budućnost koja je ugrožena. Sve što može da doprinese da im pomogne kako bi prevazišli traumu i preživljene patnje tokom sukoba je – dobrodošlo.“

Zajedno je za projekte namenjeno dva miliona evra (što uz nagradu uključuje dodatnih milion evra iz EU fondova). Planirano je da ovaj novac stigne do 23.000 dece pogođeno u sukobima širom sveta i da se kroz te projekte obezbedi pristup osnovnom obrazovanju i deci omogući prijateljsko okruženje za:

Oko 4.000 sirijske deca izbeglica u kampovima na granici između Iraka i Sirije;

Za više od 5.000 kolumbijske dece, od kojih su većina njih izbeglice u Ekvadoru;

Za 11.000 dece rasenjene iz Konga koje sada žive u Istočnoj Demokratskoj Republiki Kongo i kao izbeglice u Etiopiji;

Za 3.000 pakistanske dece zahvaćene konfliktom na severu zemlje.

Kristalina Georgijeva, komesar EU za humanitarnu pomoć koja je nadležna za sprovođenje projekta Deca mira, kaže: „U sukobu, humanitarna pomoć je često jedini način da se deci omogući nastavak školovanja . To ne samo da poboljšava njihove perspektive u budućnosti, nego ih štiti od mogućih manipulacija i eksploatacije. Ovim činom prema deci, nad kojom se nadvila pretnja da postanu izgubljena generacija, dajemo šansu da se oporave, da imaju detinjstvo i bolju budućnost.“

Kako je najavljeno, Inicijativa Evropske unije Deca mira neće biti jednokratna akcija: i naredne godine biće obezbeđena sredstva za pomoć programima podrške deci pogođenoj ratnim sukobima.